تاریخ پست:1395/7/27 10:30
به دیدگاه‌سنجی «امرداد» شماره‌ی 350 پاسخ دهید

آیا خواندن هفته‌نامه‌ی امرداد، دشوار است؟

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

هفته‌نامه‌ی «امرداد» از آغاز تا کنون در راستای پاس‌داشت زبان فارسی، واژگان فارسی را در نوشتارهای خود جایگزین واژه‌های بیگانه کرده است. جایگزین کردن واژگان فارسی و چینش ساختار جمله‌ها بر پایه‌ی اصول نگارش فارسی کاری دشوار و زمان‌بر خواهد بود. از سویی گزینشِ درست واژگان پارسی نیز زمان‌بر خواهد بود تا دریافتن درون‌مایه‌ی نوشته را برای خواننده دشوار نسازد و به ساختار جمله نیز آسیبی وارد نکند. همچنین برخی از نویسندگان این هفته‌نامه نیز خواهانِ ویرایش شدن نوشتارهای خود نیستند و دستِ ما را در فارسی‌نویسیِ نوشتارها باز نمی‌گذارند. در این راستا هفته‌نامه‌ی امرداد بر آن است تا از شما خوانندگان پیرامون چگونگی نگارش نوشتارها بپرسد. از دید شما نگارش نوشتارهای هفته‌نامه‌ی امرداد به زبان فارسی چگونه است؟

این‌بار نیز از شما خوانندگان امرداد می‌پرسیم، آیا خواندن امرداد برای شما دشوار است؟

برای آگاه ســاختن ما از ديــدگاه خود، تنها شماره‌ی گزينه ی دل خواه را به سامانه‌ی پيام کوتاه امرداد 02188325331 بفرستيد.

1 آری        2 تا اندازه‌ای           3 نه          4 دشوار است ولی این خویشکاری(:وظیفه) امرداد است      

  

 

 

 

 


تاریخ پست:1395/7/27 10:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1597

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.مطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics