تاریخ پست:1395/8/17 17:59
خبرنگار امرداد: سپینود جم

برپایه‌ی آن‌چه از سندهای تاریخی در دست است ایرانیان افزون‌بر هنر و ادبیات، در زمینه‌ی ورزش در روزگار باستان هم پیشرو بوده اند.

بازی چوگان که کهن‌ترین بازی ورزشی جهان است، با پیشینه‌‌ای بیش از 3000 سال در درازای تاریخ ایران جریان داشته است و با فرهنگ، هنر و ادب ایران گره خورده است. در دست‌نوشته‌های برجای مانده‌ی تاریخی، پیشینه‌ی این ورزش، به روزگار کیانیان می‌رسد. افزون‌بر کارنامه‌ی اردشیر بابکان که در آن برای نخستین‌بار به ورزش چوگان اشاره شده است، در چکامه‌های بسیاری ازسرایندگان کهن ایرانی، از این ورزش دیرینه‌ی ایرانی نام برده شده است.

درویژه نامه‌ی میراث ملی در امرداد 351 از ورزش‌هایی هم‌چون چوگان، ورزش‌های زورخانه‌ای‌، ورزش کبدی و دیگر ورزش‌هایی که به گواه تاریخ، ایرانیان در آن پیشرو بوده‌اند یاد شده است. 


تاریخ پست:1395/8/17 17:59 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1858

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics