تاریخ پست:1395/8/24 22:28
خبرنگار امرداد: سپینود جم

موزه‌ی ملی ایران، مجموعه‌ای از گنجینه‌های تاریخی و پیش از تاریخ ایران است. موزه‌ی ملی ایران دربردارنده‌ی دو موزه‌ی ایران باستان( گشایش 1316) و موزه‌ی دوران اسلامی (گشایش ۱۳۷۵) است. در موزه‌ی دوران اسلامی افزون‌بر اشیا تاریخی این دوران، اشیا برجای مانده از پایان دوران ساسانی نیز چشم نوازی می‌کند. در بخشی از موزه پوشاک و پارچه‌های سنتی ایرانی به چشم می‌خورد.

در زیر فرتورهایی از این یادمان‌های باستانی و تاریخی را می‌بینید.

 

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

 ابتدای موزه اشیای اواخر دوره ساسانی چشم نوازی میکند

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

پارچه منقوش دوره ساسانی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

پیراهن احمدشاه قاجار

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

نقاشی چهره امیرکبیر

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

سرداری، پوشاک دوره قاجار

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

چهره کریمخان زند

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

دخل پول

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

کشکول طلاکوب دوره صفوی

آیینه ناصرالدین شاه قاجار

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

قرآنهای مجید خطی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

قمقمه به خط کوفی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

پارچه های نفیس زربفت

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

کاشی های زرفام سده هفتم

کاشی زرفام سده هفتم

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

گردنبند دوره اول اسلامی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

پیه سوز

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

تابوت چوبی 

اشیا اواخردوره ساسانی و البسه مفاخر درموزه اسلامی ملی

فرتورها از همایون مهرزاد است.
6744


تاریخ پست:1395/8/24 22:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2694

دیدگاه هموندان

نام : قلب یخی زمان : ۲۵ آبان ۱۳۹۵ _ ۱۰:۲۷:۲۷

How beautiful and unique photographs ofthe museum Thanks

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics