تاریخ پست:1395/11/16 12:55
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

 جشن سده‌ی دبستان گیو آدینه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی در این مدرسه برگزار شد.

فرتورهایی از برپایی آتش در این دبستان را در ادامه می‌بینید.

سده

سده

سده

سده

از راست: موبدیار پریا ماوندی، موبد پدرام سروش‌پور و موبدیار سرور تاراپوروالا

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

فرتور از همایون مهرزاد است.
6744


تاریخ پست:1395/11/16 12:55 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3750

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics