تاریخ پست:1396/2/31 11:19
خداداد خسرویانی

سپنتا نیکنام در هیاهوی انتخابات به دیدار شاهرخ باستانی، دیگر نامزد زرتشتی انتخابات شورای شهر یزد رفت.

این دو نامزد زرتشتی انتخابات شورای شهر یزد در َشامگاه چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی در ستاد شاهرخ باستانی با هم دیدار کردند. سپنتا نیکنام در این دیدار همراه با دفتردار و اعضای ستادش برای همبستگی در هازمان(:جامعه) زرتشتی به دیدن شاهرخ باستانی رفت و هر دو برای هازمان زرتشتی همبستگی و شادی آرزو کردند.

فرتور از خداداد خسرویانی است.

0114


تاریخ پست:1396/2/31 11:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2559

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics