تاریخ پست:1396/4/16 11:0
خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

تازه‌ترین شماره‌ی امرداد در هشت رویه منتشر شد.

در شماره‌ی تازه‌ی امرداد‌ هم‌چون شماره‌های پیشین گزارش‌های تاریخی، فرهنگی و خبرهایی از گوشه و کنار ایران وهم‌چنین نوشتاری با عنوان تازش نواده‌ی «جومونگ» به ایران، در هشت رویه آمده است. امرداد 367 از شنبه 17 تیر‌ماه 1396 در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش امرداد در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران و خوانندگان این نشریه قرار می‌گیرد.

در امرداد 367 نوشتار و گزارش‌های زیر را می‌خوانیم:

عنوان نوشتارهای رویه دوم(رویداد)

- سپاهان چشم‌به‌ راه کاوه آهنگر»

- عمارت بدیع‌الحکما؛ زخم خورده ولی استوار

- اروندرود را هامون نکنیم

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم(مردم)

- آسمان آبی، زمین سبز

- حمام قورباغه، سنگی که دیگر حمام نیست

- نگاه مردم

- جدول

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم(ادب و هنر)

- قدر مجموعه‌ی گل مرغ سحر داند و بس*

- داستان‌هایی از دل‌دادگی در تاروپود «درخت زندگی»

- ویستا بانوی مینوسرشت ایران‌زمین

 

در رویه‌ی پنجم(اندیشه) این نوشتارها آمده است:

- ارزش‌مندی آب، باران و کردار مردمان ایرانی

- پیوندهای فرهنگی گسستنی نیست

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی ششم(تاریخ و باستان‌شناسی)

- تازش نواده‌ی «جومونگ» به ایران

- معدن«مس عینک» دریایی از ناشناخته‌ها

- گرشاسپ، پایانی بر روزگار پیشدادیان

- نگاهی به مهرهای روزگار اشکانی

 

عنوان نوشتارهای رویه هفتم(زرتشتیان)

- نگاهبانی نو برای آیینی کهن

- آیین واج‌یشت برای پاسداری از ساختار «اوستا» است

- نیکنامی به نام کیخسرو

 

در پایان و در رویه‌ی هشت(هشتی) این نوشتارها آمده است:

- تاج‌ماه، سومین الماس پرآوازه‌ی جهان

- روزنگار

- پیش‌گیری از ریختن پسماند، جریمه یا آموزش؟

- تخت تاقدیس، شاهکار دانش مکانیک ساسانی

- او کیست؟

سیصدو شصت و هفتمین شماره‌ی امرداد از 17 تیرماه 1396 در روزنامه فروشی‌ها و نمايندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

 

برای اين‌كه امرداد را پيش از چاپ بخوانيد، می‌توانيد مشترک الكترونيكی امرداد شويد.

 

 


تاریخ پست:1396/4/16 11:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1552

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics