تاریخ پست:1396/5/28 15:19
خبریارامرداد: گوهر برومندی

گهنبار توجی در سازمان زنان زرتشتیسازمان زنان زرتشتی تهران همزمان با جشن شهریورگان، آیین گهنبار توجی همگانی برگزار می‌کند.

تالارخسروی میزبان این آیین از ساعت 10 روز دوشنبه 30 امردادماه 1396 خورشیدی است. سازمان زنان زرتشتی خواستار باشندگیِ زرتشتیان در آیین اوستا خوانی گهنبار توجی شد تا دست‌آورد مینوی این آیین دینی پربارتر شود.ِ

شایان گفتن است در گاه‌شمار زرتشتی هر سال به ۱۲ ماه ۳۰ روز بخش می‌شود که هر روز و ماه نامی ویژه دارند. با یکی شدن نام روز و ماه، زرتشتیان آن روز را جشن می‌گیرند و «شهریورگان» یکی از این جشن‌هاست.

واژه‌ي گهنبار جشن سالیانه یا فصلي است که در ستایش از شش مرحله‌ی آفرینش در شش هنگامه‌ی (چَهره) سال برگزار می‌شود.  گهنباری که خارج از این شش چهره خوانده شود را  گهنبار توجی گو‌یند.


تاریخ پست:1396/5/28 15:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1516

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics