تاریخ پست:1396/6/9 18:51
امرداد

 همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی چهارشنبه هشتم شهریورماه ۱۳۹۶ در روز نخست با بخش‌های ترجمه و ارایه نوشتار ادامه پیدا کرد.

فرتورهایی از ارایه‌ی شرکت‌کننده‌ها را در ادامه می‌بینید.

 

بخش ترجمه

بخش ترجمه مهران قندی

بخش ترجمه داور خانم دکتر کتایون نمیرانیان

بخش ترجمه مهرداد عادلی

بخش ترجمه شاهین شهزادی

 بخش ترجمه بهنام مرادیان

مقاله رامبد خسرویانی و افشین تشکر

 داوران بخش مقاله موبد دکتر مهربان پولادی موبد دکتر اردشیر بهمردی و خانم دکتر کتایون نمیرانیان

بهنام مرادیان

از بر خوانی گروهی

فریدون بهرامیان فرشید

خداداد خسرویانی

مهرداد خسرویانی

فرتور از یاسمن سلامتی است.

0114


تاریخ پست:1396/6/9 18:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2692

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics