تاریخ پست:1396/8/5 22:28
کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می‌کند

نخستین نشست «سمینار و کارگاه بورس»

خبریار امرداد: گوهر برومندی

کانون دانشجویان بورسنخستین نشست «سمینار و کارگاه بورس» آدینه 12 آبان‌ماه 1396 خورشیدی به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می‌شود.

ویدا ورهرامی دکترای علم اقتصاد سخنرانیِ این نشست را بر دوش دارد. ورهرامی هموند هیات علمی و استادیار دانشگاه بهشتی تهران است. این نشست ساعت 10 بامداد در تالار لعل نوذر جمشیدیان (کانون دانشجویان زرتشتی) برگزار می‌شود.

همایش و کارگاه بورس در دوبخش اجرا می‌شود. نشست دوم کارگاه بورس آدینه 19 آبان‌ماه است.


تاریخ پست:1396/8/5 22:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1099

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics