تاریخ پست:1396/8/7 13:7
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

جشن آبانگان در درِمهر قاسم‌آباد یزد برگزار شد.

جشن آبانگان با باشندگیِ جهاندیدگان مرکز پوروچیستا در در مهر قاسم آباد برگزار شد. این آیین پنج‌شنبه چهارم آبان‌ماه با نیایش همگانی همراه بود.

فرتور از شاهرخ باستانی است.

0114


تاریخ پست:1396/8/7 13:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2299

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics