تاریخ پست:1396/8/16 11:41
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

مهدکودک سپند در روز ورهرام‌ایزد آیین گهنبار توجی برگزار کرد.

این آیین ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی در نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد تهران با باشندگی نونهالان مهدکودک سپند برگزار شد.

موبدان سرور تاراپوروالا و راشین جهانگیری اوستاخوانی آیین گهنبار را به دوش داشتند و در پایان از باشندگان با آش و سیروگ پذیرایی شد. 

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/8/16 11:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1570

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics