تاریخ پست:1396/8/25 20:35
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان
دانشجویان زرتشتی برای دریافت وام از بنیاد صدری و بنیاد نیکان تا پایان آبان‌ماه زمان دارند.
دانشجویان زرتشتی برای نام‌نویسی باید مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
•  کارت شناسایی زرتشتیان
•  رونوشت شناسنامه
• رونوشت کارت ملی
•  گواهی اشتغال به تحصیل که در آن شهریه‌ی ثابت و متغیر دانشجو آمده باشد
• رشته تحصیلی
•  شماره‌ی تماس و نشانی محل زندگی
•  شماره‌ی شبا (اگر دانشجو حساب بانکی با شماره‌ی شبا ندارد شماره‌ی شبای یکی از نزدیکان خود را می‌تواند ارایه دهد)
•  همراه با تکمیل‌شده‌ی این فرم
درخواست‌کنندگان باید مدارک بالا تا 30 آبان‌ماه به نشانیm_n_tata@yahoo.com  ایمیل کنند.
بنیاد نیکان از زمان ریاست شادروان سیروس فروهری در انجمن زرتشتیان کرمان   بنیاد پایه‌گذاری شد.
بنیاد صدری مرکزی ثبت‌شده از سوی پارسیان در لندن است که به دانشجویان سراسر جهان، از جمله ایران، یاری مالی می‌رساند. این بنیاد به واسطه‌ی شاهرخ وفاداری، از زرتشتیان ایران، به دانشجویان زرتشتی ایران یاری می‌رسانند. ماه‌بانو تاتا و شاهرخ وفاداری از نمایندگان بنیاد صدری در ایران هستند. شهناز خاوریان و شادروان سیروس فروهری نیز در این سالیان این بنیاد را همراهی کرده‌اند.
گفتنی است بنیاد نیکان به دانشجویان پایه‌ی کارشناسی و بنیاد صدری به دانشجویان فوق‌دیپلم، کارشناسی ارشد و دکترا کمک‌هزینه‌ی تحصیلی می‌دهند.

تاریخ پست:1396/8/25 20:35 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1215

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics