تاریخ پست:1396/8/29 11:55
خبریار امرداد: گوهر برومندی

پیک‌نیک دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه در تالار شریف آباد اردکان برگزار شد.

نودانشجویان، آدینه 26 آبان‌ماه 1396 خورشیدی در پیک‌نیکی که از سوی انجمن یانش‌وران مانتره برپا شد، شرکت کردند. 

 فرتور رسیده است.

کد 0114


تاریخ پست:1396/8/29 11:55 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1409

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics