تاریخ پست:1396/10/14 13:45
گرامیداشت چهره‌ی میدیاریم گاه در رستم‌باغ

گهنبار میان‌زمستان برگزار شد

خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

واپسین روز چهره‌ی میدیارم‌گاه با آیین گهنبارخوانی از سوی زرتشتیان تهران همراه شد.

این آیین پنجشنبه 14 دی‌ماه 1396 خورشیدی برابر با روز ورهرام‌ایزد در گاهشمار زرتشتی از ساعت 10 در رستم باغ تهران برگزار شد. گهنبارخوانی این آیین را موبد کامران اوشیدری و موبد  شهریار نیروسنگی بر دوش داشتند.

گهنبار چهره‌ی میدیارم‌گاه (چهره‌ی پاسداشت آفرینش جانوران) پنجمین چهره از گهنبار سالیانه است که از روز مهرایزد  تا روز ورهرام‌ایزد در گاهشمار زرتشتیان که برابر با 10 تا 14 دی‌ماه در گاهشمار رسمی کشور است، برگزار می‌شود.

فرتور از زینب مهدوی است.

0114


تاریخ پست:1396/10/14 13:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2076

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics