تاریخ پست:1396/10/18 10:40
خبریار امرداد: گوهر برومندی

چهارمین دوره از سری پیکارهای فوتبال توپ طلایی میان دو تیم پیشکسوت جوانان قدیم در آدریان بزرگ تهران پیگیری شد.

 دو تیم پیشکسوت آبی و قرمز پوش جوانان قدیم، روز دی‌بمهر برابر با نهم دی‌ماه 1396 خورشیدی همزمان با جشن دیگان به دیداری دوستانه رفتند.

در پایان این دیدار، کارگروه فوتبال ورهرام با پیشگش دسته گل از سرپرست تیم پیشکسوت جوانان قدیم سپاس‌داری کرد. همچنین توپ طلایی به تیم برتر رسید.

گفتنی است، پیکارهای فوتبال توپ طلایی با کوشش گروه ورزش همگانی ورهرام برگزار می‌شود. این گروه بنا دارد تا در راستای همبستگی بیشتر جوانان فوتبالیست زرتشتی وهماهنگی و رشد این ورزش در هازمان زرتشتی پیکارهایی را با نام توپ طلایی ورهرام هم‌زمان با هریک از جشن‌های ماهیانه در رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان در آدریان بزرگ برگزار کند.

فرتور از گروه ورزشی ورهرام است.

0114


تاریخ پست:1396/10/18 10:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1493

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics