تاریخ پست:1396/10/20 11:41
خبریار امرداد: گوهر برومندی

واپسین جشن دیگان، یک‌شنبه 17 دی‌ماه 1396 خورشیدی به کوشش دانش‌آموزان دبستان پسرانه‌ی جمشید‌جم برگزار شد.

به خجستگی جشن دیگان این برنامه با نیایش گروهی آغاز و  با بخش‌های شاد و گوناگون زیر نظر فیروزه فرودی آموزگار دینی آموزشگاه، پیگیری شد.

بردیا خضری، درباره‌ی فلسفه‌ی جشن دیگان نوشتاری را خواند. سپنتا رستم‌فرودی به اجرای تکنوازی دف پرداخت. همچنین ارشیا نمیری دکلمه‌ای در پیوند با جشن دیگان اجرا کرد و کسرا سلامتی‌پور اجرای قطعه‌ای با ساز دهنی داشت.

در پایان این جشن از دانش‌آموزان با بستنی زمستانی پذیرایی شد.

واژه‌ی دیگان به چم(:معنی) آفریدن و آفریدگار است. زرتشتیان روزهای اورمزد، دی به‌آذر، دی‌بمهر و دی‌بدین از ماه دی در گاهشمار زرتشتیان را جشن می‌گیرند.


کسرا سلامتی‌پور، سازدهنی، دانش‌آموز پایه‌ی چهارم


 فیروزه فرودی، آموزگار دینی - بردیا خضری، دانش‌آموز پایه‌ی ششم


ارشیا نمیری، اجرای دکلمه، دانش‌آموز پایه‌ی سوم


سپنتا رستم‌فرودی، تک‌نواز دف، دانش‌آموز پایه‌ی سوم

فرتور از تارنمای دبستان جمشید جم است.

0114


تاریخ پست:1396/10/20 11:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1667

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics