تاریخ پست:1396/10/25 13:51
خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

«از آستارا تا فومن» عنوان کتابی به قلم ضیاء طرقدار است که در چهار گفتار به تطبیق واژه‌هایی از گویش‌های گوناگون زبان‌های تالشی و تاتی در آن پرداخته است.
گفتار اول این کتاب نگاهی کوتاه دارد به تاریخ و زبان منطقه تالش با عنوان‌های: منطقه تالش و تالشان (کادوسیان) در دوران باستان - ردِپاهای زرتشت در شمال غربی ایران (منطقه تالش و آذربایگان) - زمان تولد زرتشت - مکان تولد زرتشت - کتاب اوستا و زبان اوستا - نکاتی در پایان این مبحث - دریای کاسپین - زبان تالشی - زبانهای ایرانی شمال غربی - زبان اوستایی - زبان تالشی - توانایی زبان تالشی - تطبیق واژه‌هایی از زبان‌های اوستایی و تالشی.
گفتار دوم: تطبیق واژه‌هایی از گویش‌های مختلف زبان‌های تالشی و تاتی در دو بخش؛ بخش نخست: تطبیق واژه‌هایی از گویش‌های مختلف زبان تالشی، زبان تالشی - گویش آستارا، عباس آباد ، لوندویل ، میناباد ، ویزنه، کشلی، جوکندان، اسالم، رضوانشهر، ماسال، ماسوله، فومن.
بخش دوم: تطبیق واژه‌هایی از گویش‌های مختلف زبان تاتی، زبان تاتی - گویش روستای کرینگان (استان آذربایجان شرقی)‌، روستای گلین قیه (استان آذربایجان شرقی)‌، کلور (استان اردبیل) ، تاکستان (استان قزوین)‌، روستای وفس (استان مرکزی).
گفتار سوم درباره‌ی واژه شکافی با کمک زبان تالشی و گفتار چهارم؛ تعدادی واژه‌های تالشی - گویش غرب منطقه آستارا را دربر می‌گیرد.
 چاپ نخست این کتاب را سال 1396 نشر ایلیا به نشانی رشت، خیابان آزادگان، جنب دبیرستان بهشتی، خیابان صفایی ، خیابانحاتم ، شماره ۴۹ ، بردوش داشت.
تلفن نشر ایلیا : ۳۳۳۴۴۷۳۲ - ۳۳۳۴۴۷۳۳ - ۰۱۳
تارنما نشر ایلیا : www.farhangeilia.ir

 
 

تاریخ پست:1396/10/25 13:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1259

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics