تاریخ پست:1396/11/15 0:30
خبریار امرداد: گوهر برومندی

گِشت مهر ایزد به یاد درگذشتگان در روستای زرتشتی‌نشین مبارکه‌ی یزد برگزار شد.

آگاهی بیشتر از این آیین را از اینجا بخوانید.

 

فرتور از دیناز دهنادی است.

0114


تاریخ پست:1396/11/15 0:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2056

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics