تاریخ پست:1396/11/15 15:6
خبریار امرداد: گوهر برومندی

تلاشگر زرتشتی در جایگاه مددکار نمونه‌ی کشاورزی، برتر شناخته شد.
کیخسرو فلفلی، در راستای به کارگیری دانش و روش‌های نوین و رهنمودهای ترویجی کشاورزی در جایگاه مددکار نمونه‌ی ترویجی برگزیده شد. وی برپایه‌ی ترویج کشت گیاهان جدید مانند کلزا و کینوا، به کارگیری و ارایه‌ی توصیه‌های فنی و کارشناسی به بهره‌برداران و برقراری ارتباط بین ترویج جهاد کشاورزی و نهادهای محلی و دیگر ویژگی‌ها، برتر شناخته شده است.
آیین سی‌ودومین دوره‌ی سپاس‌داری از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان یزد نهم بهمن‌ماه 1396 خورشیدی برگزار شد. در این دوره از 49 تلاشگر در زمینه‌ی بخش‌های گوناگون کشاورزی استان در 51 رشته سپاس‌داری شد.
نام کیخسرو فلفلی در نشریه داخلی سازمان جهاد کشاورزی با عنوان «پیام ترویجی» چاپ شده است.
تاریخ پست:1396/11/15 15:6 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1496

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics