تاریخ پست:1396/11/26 3:5
گزارش تصویری از پرسه همگانی تهران

گرامی‌داشت یاد درگذشتگان ایران زمین

خبریار امرداد: گوهر برومندی

زرتشتیان تهران برای گرامی‌داشت یاد تازه درگذشتگان در سالی که گذشت در تالار ایرج گردهم آمدند.
اورمزد و اسفند در گاه‌شمار زرتشتی برابر با 25 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی در سالنمای رسمی کشور آیین پرسه‌ی همگانی برگزار شد. موبد اردشیر مهربانی نیایش و اوستاخوانی این آیین را بر دوش داشت.
همچنین موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران، هازمان (:جامعه) زرتشتی را به مشارکت در انتخابات انجمن زرتشتیان دعوت کرد و شاخصه‌ی تمدن را ضابطه بر پایه‌ی قانون دانست و گفت: تا قانون تغییر نکرده همه باید تابع قانون باشند. وی افزود: راستی بزرگ‌ترین کشف اشوزرتشت است و بزرگ‌ترین دیو را دروغ می‌نامد، دروغ اختراع و ساخته می‌شود.
موبد خورشیدیان در بخشی از سخنرانی گفت: سازندگی و به روز رسانی هازمان اصل مهم است.

اردشیرخورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس

موبد اردشیر مهربانی

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/11/26 3:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2408

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics