تاریخ پست:1396/11/27 12:44
گزارش تصویری از پرسه همگانی در یزد؛

گرامی‌داشت یاد درگذشتگان در آرامگاه یزد

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

یاد درگذشتگان ایران که در سال گذشته درگذشته بودند، در آرامگاه زرتشتیان یزد گرامی داشته شد.

زرتشتیان یزد چهارشنبه 25 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان گردهم آمدند و همراه با موبدان با شرکت در آیین اوستاخوانی یاد درگذشتگان زرتشتی ایران را گرامی داشتند.

این آیین اوستاخوانی همه ساله در روز اورمزد از اسفندماه برگزار می‌شود و پُرسه‌ی همگانی اسفندماه نام دارد.

پرسه به چم (:معنی) جویا شدن حال و احوال خویشانِ درگذشتگان است و جزو آیین‌های درگذشتگان به شمار می‌آید. 

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114


تاریخ پست:1396/11/27 12:44 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1857

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics