تاریخ پست:1396/11/28 0:7
خبریار امرداد: گوهر برومندی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن خيريه درمانی زرتشتيان بامداد آدینه 27 بهمن‌ماه 1396 برگزار شد.
هموندان گردش چهارم انجمن خیریه درمانی زرتشتیان گزینش شدند، نام آنها در پی آمده است:
آرميتی خضری
سيما بزرگ چمی
نسرين مراديان
گردافريد مراديان
رستم خسرويانی
بازرس شيرين كاويانی
برپایه‌ دستور جلسه‌ی مجمع، نخست هیات نظارت بر انتخابات گزینش شدند. همچنین گزارش فرنشین، خزانه‌دار و بازرس گردش سوم انجمن خیریه خوانده و تایید شد.
انجمن خیریه درمانی زرتشتیان تهران در راستای هماهنگی هازمان پزشکان و آموزش و بالا بردن سطح بهداشتی و درمانی زرتشتیان در سال 1388 خورشیدی بنیاد شد. هموندان انجمن خیریه از گروه پزشکان و پیراپزشکان هستند و هر سه سال یکبار انتخابات این انجمن برگزار می‌شود. گردش سوم انجمن اردیبهشت سال 1397 خورشیدی پایان می‌گیرد.

ایستاده: ارایه گزارش سالیانه از سوی، سیما بزرگ‌چمی، فرنشین انجمن خیریه درمانی

راست: سیمین پولادیان، دلبر اردشیری، آزیتا آذرکیوان و مهرداد پوررستمی (هیات نظارت بر انتخابات)

آرمیتا آریایی‌نژاد، ارایه گزارش خزانه‌داری

شیرین کاویانی، ارایه گزارش بازرس

آرمیتی خضری، کاندید انتخاباتی

گردآفرید مرادیان، کاندید انتخاباتی

نسرین مرادیان، کاندید انتخاباتی

ایستاده: رستم خسرویانی

فرتور از مژده شهریار است.

0114


تاریخ پست:1396/11/28 0:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1924

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics