تاریخ پست:1396/12/1 12:20
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

 جشن اسفندگان در میان زرتشتیان ساکن قاسم‌آباد یزد گرامی داشته شد.

پوروشسب ماوندادی فرنشین انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد یزد در این برنامه که یکشنبه 29 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی در تالار ماهیار اردشیر برگزار شد، برای باشندگان سخنرانی کرد. از سه مادر ساکن این محله، پریدخت نامداری، مروارید بزرگ‌چمی و مهرانگیز اختری نیز به عنوان مادران باشنده در جمع سپاس‌داری شد.
خواندن دکلمه، موسیقی سنتی، مسابقه و حرکات موزون از دیگر بخش‌های این برنامه بود. جهانگیر شهریار فرودی نیز به نامگانه‌ی مادرشان از باشندگان پذیرایی کردند. پذیرایی انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد نیز پایان‌بخش برنامه‌های این روز بود. 

فرتور از انجمن قاسم آباد است.

0114


تاریخ پست:1396/12/1 12:20 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1933

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics