تاریخ پست:1396/12/26 11:52
خبریار امرداد: گوهر برومندی

واپسین چَهره‌ی گهنبار سال از سوی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار شد.
گهنبار چهره همس پت میدیم گاه و گاه آفرینش انسان آدینه 25 اسفندماه 1396 خورشیدی از ساعت 15 با باشندگی شماری از زرتشتیان در خانه نرگس برگزار شد. اوستاخوانی این آیین بر دوش موبدان اردشیربهمردی؛ گودرزماوندی؛ سرور تاراپوروالا ، راشین جهانگیری؛ فرهنگ ضیاطبری و فرزاد لهراسب بود.
پس از اوستاخوانی از سوی هیات مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران از آقای رستم فولادی چمی برای یک دهه تلاش در دبیرخانه‌ی این انجمن سپاسگزاری شد.
موبد سرور تاراپوروالا درباره بخش‌های بنیادی سفره‌های آیین زرتشتیان سخنرانی کرد و همچنین برای تشویق به کودکان باشنده در گهنبار یادبودی پیش‌کش شد.
همچنین به آگاهی رسانده شد، همانند سالهای پیش آیین جای سبزباد بامداد روزنخست فروردین‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 8 تا 12 در خانه‌ی نرگس برگزار می‌شود.
گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌میدیم واپسین چهره‌ی گهنبار سال، از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. روزهای پنجه برابر با اهنود تا وهیشتواش در گاهشمار زرتشتی هنگام برگزاری این چهره از گهنبار است. همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنبارهاست و به پاس آفرینش انسان برگزار می‌شود.

موبد سرور تاراپوروالا

موبدان از راست: فرزاد لهراسب، راشین جهانگیری، فرهنگ ضیاطبری، سرور تاراپوروالا، گودرزماوندی، اردشیر بهمردی

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/12/26 11:52 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1586

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics