تاریخ پست:1397/1/11 0:47
به یاد پدرجانباخته جمشید گشتاسبی

آیین پرسه هرمزدیارجمشید گشتاسبی

خبریار امرداد: گوهر برومندی

آیین پرسه‌ی روانشاد هرمزدیارجمشید گشتاسبی پدر جانباخته‌ی راه میهن جمشید گشتاسبی برگزار شد.
شماری از زرتشتیان، کنشگران هازمان زرتشتی، خویشان و آشنایان برای باشندگی در آیین پرسه‌ی روانشاد هرمزدیار جمشید گشتاسبی آدینه 10 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی در تالار ایرج گردهم آمدند. موبد فرهنگ ضیاتبری اوستاخوانی این آیین را بر دوش داشت. موبد پدرام سروش‌پور در سخنرانی خود از زندگی‌نامه‌ی آن روانشاد و جانسپار جمشید گشتاسبی گفت. وی به جایگاه والای جانسپاران میهن  اشاره کرد وگفت: در اوستا واژه‌ای به عنوان جانباخته پیدا نشده اما جانسپاران میهن چون با خرد و آزادگی در راه سربلندی سرزمین خود گام برداشتنه اند ارج نهاده شده است. پدرام سروش‌پوراز فیلم سرو زیرآب که بتازگی ساخته شده و نشان از همبستگی ملی و پاس‌داری از مرزوبوم است، یاد کرد.  
روانشاد هرمزدیار جمشید گشتاسبی زاده‌ی سال ۱۳۰۱ خورشیدی بود. وی در سال ۱۳۲۷ خورشیدی با کتایون خدامرداد نریمان ازدواج کرد. فرزندان روانشاد گشتاسبی، آذردخت، هوشنگ، شهناز، پرویز، جمشید، خدامراد و رامین نام دارند. جمشیدهرمزدیار در سال ۱۳۶۳ خورشیدی زمانی که 21 ساله بود در جزیره مجنون جانسپار راه میهن شد. روانشاد هرمزدیار گشتاسبی پنجم فروردین‌ماه 1397 خورشیدی به شوند (:دلیل) کهولت سن چشم از جهان فرو بست.
واژه‌ی پرسه به چم (:معنی) پرسیدن احوال از بستگان و خویشان تازه درگذشته است.

موبد فرهنگ ضیاتبری

نفرسوم سمت چپ: اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

سخنران: موبد پدرام سروش‌پور

ازراست: رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/1/11 0:47 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2884

دیدگاه هموندان

نام : فرشاد فروردین زمان : ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ _ ۰۵:۱۷:۴۱

روانشان شاد باد

نام : سهراب زمان : ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۱:۲۶:۵۶

روانشان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد.

نام : همکیش زمان : ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۵:۱۴:۳۲

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics