تاریخ پست:1397/1/29 9:0
انتخابات رویداد نیست فرآیند است

یادداشت فرامرز پوررستمی درباره‌ی انتخابات

فرامرز پوررستمی

فرامرز پوررستمی انتخاباتنخست به کوتاهی از دو واژه‌ی "رویداد" و "فرآیند" می‌نویسم. رویداد کوتاه است و تک موضوعی و زود هم به پایان می‌رسد. فرآیند کوتاه نیست، چند مرحله دارد و دراز مدت است. مثال برای رویداد، برگزاری جشن سده است که تهیه و تدارک آن چند روزه است و خود جشن چند ساعت. مثال فرآیند ساختن  استخر در کوشک است که چند مرحله دارد از طراحی تا گرفتن پروانه‌های ساخت از نهادهای ذیربط، سپس ساخت و پس از ساخت هم بهره‌برداری و میزان استقبال مردم نسبت به هزینه‌های آن و.... یعنی آثار و نتایج دراز مدتی دارد.
انتخابات، همچون انتخابات گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران هم اگر چه درنگاه نخست، یک رویداد به نظر می‌رسد. اما نگاهی ژرف‌تر نشان می‌دهد که یک فرآیند است. بنابراین اهمیت ویژه‌ای دارد و باید به بد و خوب آن اندیشید.
در این فرآیند، سه مرحله‌ی اصلی وجود دارد. نخست پیش از انتخابات، سپس برگزاری انتخابات و سرانجام مرحله‌ی پس از برگزاری انتخابات. در این یادداشت به مرحله‌ی نخست کاری نداریم، چون بیشتر آن گذشته است و کندوکاو آن سود چندانی ندارد. بنابراین، می‌پردازیم به دو مرحله‌ی دیگر و البته به کوتاهی که در یک یادداشت بگنجد.
در مرحله‌ی دوم، یعنی برگزاری انتخابات، مهمترین نکته، اجرای درست و بی حرف و حدیث رای گیری است. یعنی عوامل اجرایی شامل هیات مدیره‌ی انجمن، بازرسان، کارکنان انجمن، نماینده‌ی کمیسیون ماده‌ی 10 و هیات رییسه‌ی گرداننده‌ی مجمع همگانی، همگی باید به وظایف خود به خوبی آشنا باشند و نقش خود را بدرستی برعهده گیرند. آماده کردن برگه‌های رای گیری به تعداد کافی، آماده کردن صندوق رای‌گیری به تعداد کافی، پیش‌بینی عوامل نام‌نویسی به تعداد کافی، نظارت بر این که کسی بدون داشتن کارت شناسایی زرتشتیان وارد مجمع نشود، نظارت بر این که کسی بیش از یک رای به صندوق نیاندازد، جمع‌آوری رای و پس از آن رای شماری و اعلام آن ، سرانجام تهیه‌ی گزارش‌های لازم برای نگهداری در محل انجمن و ارایه‌ی آن به نماینده‌ی گرامی کمیسیون ماده‌ی 10 ، همچنین نظارت بر این که کسی در اطراف محل رای‌گیری برگه‌های تبلیغاتی پخش نکند. کسی برای کس دیگری رای ننویسد، کسی ضد داوطلبی سم پاشی نکند و....
همکیشان هموند ( عضو) انجمن زرتشتیان تهران نیز می‌توانند و باید در برگزاری درست موثر باشند. مثلن اگر موردی را خلاف مقررات دیدند، آن را به برگزارکنندگان  بگویند.
بی‌راه نیست اگر بگوییم مرحله‌ی سوم که از پس از روز برگزاری و اعلام نتیجه آغاز می‌شود، مهمترین مرحله است. این مرحله که تا پایان دوره ادامه دارد، دو بخش عمده دارد. در یک بخش برگزیدگان که پس از دادن پروانه هموند هیات مدیره هستند، نقش دارند و در بخش دیگر همه‌ی کسانی که کارت عضویت انجمن را دارند.
در بخش نخست که از نشست‌های هماهنگی برای انتخاب هیات رییسه آغاز می‌شود و به چگونگی تشکیل کمیسیون‌ها می‌پردازد، تا روز برگزاری نشست‌های انجمن و چگونگی اداره‌ی نشست‌ها و بسیاری موارد ریز و درشت دیگر می‌انجامد، همان گونه که اشاره شد،  بیشتر به عهده‌ی هیات مدیره است.
اما در بخش دیگر که نظارت بر اجرای درست برنامه‌ها و گوشزد کردن خوب و بد کارهای هیات مدیره است، خویشکاری همگان است و البته نقش بازرسان هم پررنگ است.  یادمان باشد که نقش همکیشان در روز انتخابات تمام نمی‌شود و تا پایان دوره ادامه دارد. از شرکت در نشست‌ها و سخن گفتن با هیات مدیره تا باشندگی در کمیسیون‌ها و کمک‌های فنی و تخصصی به اعضای کمیسیون برای اجرای بهتر برنامه‌ها و بسیاری کارهای دیگر را در بر می‌گیرد.
یادداشت را با این آرمان به پایان می‌برم که در گردش 44 شاهد بهترین رای‌گیری باشیم و با همکاری خودمان کاری کنیم که این گردش در شمار بهترین و سودبخش‌ترین گردش‌های انجمن باشد. ایدون باد! ایدون ترج باد!


تاریخ پست:1397/1/29 9:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1301

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics