تاریخ پست:1397/1/31 17:1
خبریار امرداد: گوهر برومندی

 هیات برگزارکننده‌ی انتخابات هیات مدیره‌ی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران با باشندگی نماینده‌ی وزارت کشور در مجمع عمومی انتخاب شدند.
مجمع عمومی از ساعت 8 و 45 دقیقه بامداد 31 فروردین 1397 خورشیدی برای انتخاب هیات رییسه‌‌ی نظارت بر انتخابات انجمن زرتشتیان گردش 44 برگزار شد. 83 تن همکیش باشنده در تالار خسروی 5 تن هموند هیات رییسه را انتخاب کردند. داریوش اورنگی، سهراب سلامتی، بهروز جمشیدیان، بابک سلامتی و جمشید غریب‌شاهی به عنوان هیات برگزارکننده‌ی انتخابات انجمن زرتشتیان گردش 44 برگزیده شدند. در این میان سهراب سلامتی فرنشین(:رییس) و بابک سلامتی به عنوان دبیر هیات برگزیده شدند و پس از آن ادامه‌ی مجمع و روند انتخابات از سوی هیات رییسه مجمع اداره می‌شود. بانو صیدی به عنوان نماینده‌ی وزارت کشور ناظر بر انتخابات بود. همچنین خدایار فریدونی، فرشاد خورشیدیان، فهیم فرهادی، بازرسان انجمن نیز بر انتخابات نظارت دارند.
برپایه‌ی تصمیم هیات رییسه‌ی مجمع، زمان اخذ رای برای انتخابات اعضای هیات مدیره‌ی گردش 44 انجمن تا ساعت 17تعیین شده بود که این زمان یک ساعت تمدید و تا ساعت 18 ادامه دارد. رای‌گیری تنها با کارت شناسایی فارسی انجمن زرتشتیان تهران شدنی است.
 

آرمین هورمزدی ، سخنگو انجمن زرتشتیان تهران گردش 43

راست: افشین نمیرانیان، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران گردش 43

بانو صیدی نماینده‌ی وزارت کشور، خدایار فریدونی، فرشاد خورشیدیان، فهیم فرهادی، بازرسان انجمن

 از راست بابک سلامتی، بهروز جمشیدیان، داریوش اورنگی، سهراب سلامتی و جمشیذ غریب‌شاهی، هیات برگزاری انتخابات گردش 44

فرتور از آناهیتا عبدشریف آبادی است.

0114


تاریخ پست:1397/1/31 17:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2752

دیدگاه هموندان

نام : فرامرز پوررستمی زمان : ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ _ ۲۱:۵۲:۵۸

با درود. آفرین و دست مریزاد به همه ی شما که در باره ی خبرهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران، شایسته نام امرداد خبر رسانی کردید. شادمانم که همکاران جوانم چنین پر تلاش هستند. برایتان آرزوی تندرستی و دیرزیوی و شاد زیوی دارم. ایدون باد!

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics