تاریخ پست:1397/2/1 3:5
خبریار امرداد: گوهر برومندی

گزینش هموندان هیات مدیره‌ی گردش 44 انجمن زرتشتیان  ساعت 18 پایان گرفت. صندوق‌ آرا با نظارت نماینده‌ی وزارت کشور باز و آرا شمارش شد.
انتخابات گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران آدینه 31 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی ازساعت 9 بامداد آغاز شد و ساعت 18 پس از یک‌ساعت تمدید زمان انتخابات به پایان رسید. با حضور بانو صیدی، نماینده‌ی وزارت کشور، هیات رییسه‌ی برگزارکننده‌ی انتخابات و بازرسان انجمن زرتشتیان تهران آرای به صندوق ریخته شده را شمارش شد. پس از شمارش 1156 آرای گرفته شده اسامی 21 هموند اصلی و 7 هموند جانشن از میان 50 نامزد انتخاباتی اعلام شد. نتایح نهایی انتخابات هیات مدیره‌ی گردش 44 انجمن
فرتورهایی از شمارش آرا را در ادامه می‌بینید:

نفرسمت چپ: پروین صیدی نماینده وزارت کشور

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/2/1 3:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2294

دیدگاه هموندان

نام : همایون مهرزاد زمان : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۵:۱۳:۱۱

ممکن است نام ترا از یاد ببرم ، اما حس ترا هرگز !؟؟ h-m

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics