تاریخ پست:1397/2/8 7:36
خبرنگار امرداد: مارال آریایی

 به بهانه بزرگداشت چکامه‌سرای پرآوازه و پارسی‌نویس ایران، دست‌نوشته‌های خوشنویسی شده دیرینکده(:موزه) ملی به دوست‌داران آفرینه‌های هنری و تاریخی شناسانده می‌شود.
به گزارش تارنمای امرداد، دیرینکده دوران اسلامی ملی ایران دارای دست‌نوشته‌های (نسخه‌های خطی) بسیاری از چکامه‌سرایان، نویسندگان با ارزش هنری و تاریخی است و پژوهشگران با نگاه به آنان می‌توانند در زمینه‌های چاپ، خوشنویسی، نگارگری و ... پژوهش‌های بی‌شماری انجام دهند.
یکی از دست‌نوشته‌ها گلستان سعدی به خط نستعلیق بر کاغذ نوشته شده، دارای 260 رویه و برجای مانده از دوره قاجار سده سیزدهم است. کرم میرزایی سرپرست گنج‌خانه دوره اسلامی درباره این دست‌نوشته گفت: «دست‌نوشته‌ها بیشتر از دوره صفوی و قاجاری هستند که از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان به این‌جا آورده شده‌اند.
نویسنده کتاب گلستان دوره قاجاری که «رقم» خوانده می‌شد، آشکار نیست. هر رویه دارای سیزده رج (:سطر) است که با جدول، کمند و تذهیب زرافشان آراسته شده‌است. سرلوح مذهب زرنشان بوده و بین رج‌های دیباچه و رویه‌های نخست کتاب زراندازی شده‌است.»
در بین نوشته‌ها واژه‌هایی با رنگ سرخ نوشته شده‌است که انگار وابستگی به متن نوشته ندارد. میرزایی از آرمان نویسنده در به کار بردن واژه‌های رنگی گفت: «سرفصل‌ها و برخی واژه‌ها به قلم «شنگرف» و دیگر واژه‌ها به رنگ مشکی نوشته شده‌است.
واژه‌های رنگی در میان نوشته‌ها «بیت»، «قطعه» و «در خبر است» به چشم می‌خورد که رنگی نوشتن کار کمانک (:پرانتز) امروزی را انجام می‌دهد. در آغاز، یک جمله نوشته شده‌است سپس واژه‌های رنگی «بیت» یا «قطعه» و «در خبر است». پس از واژه‌های «بیت» و «قطعه» چکامه و پس از «درخبر است» داستان یا سخنی از کسی را آورده شده‌است.»
منت خداي را عزوجل که طاعتش موجب قربتست و بشکر اندرش مزيد نعمت. هر نفسي که فرو ميرود ممد حياتست و چون برميايد مفرح ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجودست و بر هر نعمتي شکري واجب (بیت)
از دست و زبان که برآيد / کز عهده شکرش بدرآيد
اعملوا آل داود شکرا و قليل من عبادي الشکور (قطعه)
بنده همان به که ز تقصير خويش / عذر بدرگاه خداي آورد
ور نه سزاوار خداونديش / کس نتواند که به جاي آورد
باران رحمت بيحسابش همه را رسيده و خوان نعمت بيدريغش همه جا کشيده. پرده ناموس بندگان بگناه فاحش ندرد و وظيفه روزي خوران بخطاي منکر نبرد (قطعه)
اي کريمي که از خزانه غيب / گبر و ترسا وظيفه خور داري
دوستان را کجا کني محروم / تو که با دشمن اين نظر داري
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و دايه ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات را در مهد زمين بپرورد و
درختان را بخلعت نوروزي قباي سبزورق در برگرفته و اطفال شاخرا بقدوم موسم ربيع کلاه شکوفه بر سر نهاده و عصاره نايي بقدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي بتربيتش نخل باسق گشته (قطعه)
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند / تا تو ناني بکف آري و بغفلت نخوري
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار / شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري
(در خبر است) از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت آدميان و تتمه دور زمان محمد مصطفي صلي الله عليه و سلم ...»
وی در ادامه از دیگر ویژگی‌های این دست‌نوشته گفت: «پوشینه (:جلد) این دست‌نوشته خطی تیماج سرخ رنگ مایل به قهوه‌ای که با نگاره‌های ترنج و سرترنج آراسته شده‌ و هنر سوخت نیز در آن دیده می‌شود. این دست‌نوشته ارزشمند به شماره 3714 در تالار قاجار گنج‌خانه دوران اسلامی گنج‌خانه ملی ایران برای نمایش همگان جای دارد.»
از دیگر دست‌نوشته‌های گلستان سعدی با نام «قصاید سعدی» با خط نستعلیق از سال 958 مهی و «کلیات سعدی شیرازی» با خط نستعلیق به‌ خوشنویسی (:رقم) شاه محمد کاتب به سال 1017 مهی (:قمری) به شماره 3591 و کلیات سعدی با خط نستلیق برجای مانده از سده هجری مهی به شماره 3713 در تالار دوران صفویه دیرینکده نگه‌داری می‌شود. این دست‌نوشته‌ها از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به دیرینکده ملی ایران جابه‌جا شده‌اند.
سرپرست گنج‌خانه دوران اسلامی از چگونگی گردآوری این دست‌نوشته‌ها در دوره صفویان گفت: «پادشاهان صفوی به نیاکان خود مهرورزی (:ارادت) ویژه‌ای داشتند و بهترین آفرینه‌ها (:آثار) و پیشکش‌هایشان را در این بقعه نگهداری می‌کردند و حتا هنرمندان آفرینه‌های گرانبها و برجسته خود را به آن‌جا وقف می‌کردند.»
دست‌نوشته‌های تالار صفویان بیشتر دانشی (:علمی)، دینی و فلسفی هستند. یکی از کهن‌ترین سند پزشکی به نویسندگی اسماعیل‌بن حسین‌بن محمدبن حسن جورجانی در سال 909 مهی که به پارسی نوشته شده‌است در این تالار به‌چشم می‌خورد. میرزایی گفت که پورسینا در پایان زندگیش کتاب‌هایی را به زبان پارسی نوشت درحالی‌که پیش‌تر به زبان عربی می‌نوشت. شاگردان پورسینا پس از وی نیز کتاب‌هایشان را به زبان پارسی نوشتند.
دوست‌داران برای دیدن دست‌نوشته‌های گنج‌خانه دوران اسلامی می‌توانند هر روز از ساعت 9 تا 19 به خیابان امام خمینی ـ خیابان سی‌تیر دیرینکده ملی ایران بخش دوران اسلامی بروند.

 


دست‌نوشته گلستان سعدی برجای مانده از دوره قاجار


آراستگی سرلوح دست‌نوشته گلستان سعدی


سرفصل‌ها و برخی واژه‌ها به قلم «شنگرف» و دیگر واژه‌ها به رنگ مشکی نوشته شده‌است


دست‌نوشته‌های دیگری از گلیات سعدی وابسته به دوره صفویه


آراستنی‌های دست‌نوشته‌ها با جدول، کمند و تذهیب زرافشان

 


آفرینه‌های دیگری از دوره صفویه، دست‌نوشته لیلی و مجنون از نظامی

 

 


دست‌نوشته‌های تالار دوره صفویه

فرتور از مارال آریایی است.

0114


تاریخ پست:1397/2/8 7:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1684

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics