تاریخ پست:1397/2/8 15:9
خبریار امرداد: گوهر برومندی

یین گهنبار چَهره‌ی میدیوزرم‌گاه (گهنبار میانه‌ی بهار) در دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد برگزار شد.
دبستان مارکار یزد شنبه 8 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی به پیشواز نخستین چهره‌ی گهنبار سال رفت. گستردن سفره‌ی آیینی گهنبار و اوستا‌خوانی این آیین بر دوش موبد فریبا مالی بود. موبد مالی از فلسفه‌ی گهنبار و چیدمان سفره‌ی این آیین سخن گفت. دانش‌آموزان این آموزشگاه زرتشتی با لُرک (آجیل مخلوط از چند میوه‌ی خشک) و سیروگ (نان روغنی سنتی) پذیرایی شدند.

فرتور از دبستان مارکار یزد است.

0114


تاریخ پست:1397/2/8 15:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1462

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics