تاریخ پست:1397/2/10 13:23
خبریاریار امرداد: گوهر برومندی

آیین نخستین روز از گهنبار چهره‌ی میدیوزرم‌گاه در همایشگاه رستم‌باغ تهران‌پارس برگزار شد.
نیایشگاه این مجتمع زرتشتی‌نشین در روزهای خیر ایزد از ماه اردیبهشت‌ماه در گاهشمار زرتشتیان برابر با دوشنبه دهم اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی پذیرای زرتشتیان بود.
گفتنی است، واپسین روز از این آیین روز دی‌بمهرایزد از ماه اردیبهشت برابر با آدینه 14 اردیبهشت‌ماه از ساعت 10 بامداد نیز آیین گهنبار در همایشگاه رستم باغ برگزار می‌شود.

فرتور از زینب مهدوی است.

0114


تاریخ پست:1397/2/10 13:23 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1436

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics