تاریخ پست:1397/2/21 23:54
خبریار امرداد: گوهر برومندی

بخشی از مستند غیر سینمایی بلند با عنوان نوروز نگاهی نو، آیینی کهن در اتشکده‌ی یزد به تصویر در آمد.
 مستند غیر سینمایی بلند آیینی نوروز با عنوان نوروز نگاهی نو، آیینی کهن از نیمه‌ی دوم سال 1396 خورشیدی از سوی اداره‌ی کل سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه‌ی ساخت گرفته است. تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مستند 60 دقیقه‌ای بر دوش فرزین رضاییان است که حسین حضرتی در تهیه‌کنندگی این آفرینه‌ی مستند با او همکاری می‌کند. بخشی از این مستند، آدینه 21 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در آتشکده‌ی یزد به تصویر کشیده شد.

 ساخت مستند نوروز نگاهی نو، آیینی کهن در آتشکده یزد

 ساخت مستند نوروز نگاهی نو، آیینی کهن در آتشکده یزدتصویر برداری بخشی از مستند  غیر سینمایی بلند با عنوان نوروز نگاهی نو در آتشکده یزد انجام شد

تصویر برداری بخشی از مستند  غیر سینمایی بلند با عنوان نوروز نگاهی نو در آتشکده یزد انجام شد

تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مستند 60 دقیقه‌ای بر دوش فرزین رضاییان است

تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مستند 60 دقیقه‌ای بر دوش فرزین رضاییان است

این مستند، آدینه 21 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در آتشکده‌ی یزد به تصویر کشیده شد

این مستند، آدینه 21 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در آتشکده‌ی یزد به تصویر کشیده شد

مستند غیر سینمایی بلند آیینی نوروز با عنوان نوروز نگاهی نو، آیینی کهن

مستند غیر سینمایی بلند آیینی نوروز با عنوان نوروز نگاهی نو، آیینی کهن

حسین حضرتی در تهیه‌کنندگی این آفرینه‌ی مستند با فرزین رضاییان همکاری می‌کند

حسین حضرتی در تهیه‌کنندگی این آفرینه‌ی مستند با فرزین رضاییان همکاری می‌کند

آتشکده یزد میزبان فیلمبرداری بخشی از مستند نوروز، نگاهی نو آیینی کهن

آتشکده یزد میزبان فیلمبرداری بخشی از مستند نوروز، نگاهی نو آیینی کهن

مستند نوروز نگاهی نو، آیینی کهن از نیمه‌ی دوم سال 1396 خورشیدی از سوی اداره‌ی کل سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه‌ی ساخت گرفته است

مستند نوروز نگاهی نو، آیینی کهن از نیمه‌ی دوم سال 1396 خورشیدی از سوی اداره‌ی کل سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه‌ی ساخت گرفته است

ساخت مستند نوروز نگاهی نو، آیینی کهن

ساخت مستند نوروز نگاهی نو، آیینی کهن

ساخت مستند نوروز نگاهی نو، آیینی کهن

آتشکده یزد جایگاهی برای ساخت مستند نوروز نگاهی نو، آیینی کهن

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114


تاریخ پست:1397/2/21 23:54 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1297

دیدگاه هموندان

نام : ahmadbegzadi زمان : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۰۲:۳۷:۱۲

دوست دارم فیلم را ببینم چگونه میسر است ؟

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics