تاریخ پست:1397/2/26 16:24
خبریار امرداد: گوهر برومندی

دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد، یادگیری خواندن و نوشتن را در کنار آموزگار خود جشن گرفتند.
کادر آموزشی این آموزشگاه زرتشتی، چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی جشن الفبا را برگزار کردند. دانش‌آموزان از سوی خانواده‌ی روانشاد پروین دارابیان پذیرایی شدند.

چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه جشن الفبا در دبستان مارکار یزد برگزار شد

چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه جشن الفبا در دبستان مارکار یزد برگزار شد

آوای نیایش آغازگر جشن الفبا بود

آوای نیایش آغازگر جشن الفبا بود

دانش‌آموزان دبستان مارکار با اجرای سرود الفبا را معرفی کردند

دانش‌آموزان دبستان مارکار با اجرای سرود الفبا را معرفی کردند

 

پذیرایی از دانش‌آموزان از سوی خانواده‌ی روانشاد پریدخت دارابیان بود

پذیرایی از دانش‌آموزان به یاد روانشاد پریدخت دارابیان بود

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/2/26 16:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1518

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics