تاریخ پست:1397/2/27 16:2
گروه ورزش همگانی ورهرام به آگاهی رساند

برنامه‌های روز سوم و چهارم از هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان

خبریار امرداد: گوهر برومندی

گروه ورزش همگانی ورهرام از برگزاری برنامه‌ی روزهای سوم و چهارم هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان خبر داد.
آیین گهنبار توجی به کوشش ورزشکاران در راستای بزرگداشت یاد روانشادان همایون گشتاسب فیروزگر، فریدون فلفلی، اردشیر سروش یگانگی، سیروس اردشیر یگانگی و فرنگیس فریبرز، بانیان آدریان بزرگ، 21 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در آدریان بزرگ برگزار شد. در این آیین اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس، رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران و دیگر همکیشان، هموندان انجمن و دهشمند زرتشتی باشنده بودند. در این برنامه از تاریخچه و آرمان هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان سخنانی گفته شد و سپس از همت والای بانیان آدریان بزرگ سپاسداری شد و همچنین در پایان با دهش پروین بامسیان از مسوولین آدریان بزرگ وکمیته‌های ورزشی ورهرام و مربیان و سرپرستان تیم‌های ورزشی سپاسداری شد.
بامداد چهارمین روز از هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان، 22 اردیبهشت‌ماه، نوجوانان زرتشتی در کلاس ششم دبستان جمشید جم  با انجام ورزش همگانی با فریزبی و هولاهوپ و فوتبال دوستانه این روز را گرامی داشتند.
 فرتورهایی از برنامه‌های روز سوم و چهارم از هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان را در دنباله می‌بینید:

اوستاخوانی آیین گهنبار توجی بر دوش موبد راشین جهانگیری و موبد فرزاد لهراسب بود

اوستاخوانی آیین گهنبار توجی بر دوش موبد راشین جهانگیری و موبد فرزاد لهراسب بود

آیین گهنبار توجی به یاد بانیان آدریان بزرگ برگزار شد

آیین گهنبار توجی به یاد روانشادان همایون گشتاسب فیروزگری، فریدون فلفلی، اردشیر سروش یگانگی، فرنگیس فریبرز و سیروس اردشیر یگانگی، بانیان آدریان بزرگ برگزار شد

 شماری از زرتشتیان، هموندان انجمن زرتشتیان تهران، دهشمندان و نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس در این آیین باشنده بودندamordadnews.com

شماری از زرتشتیان، هموندان انجمن زرتشتیان تهران، دهشمندان و نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس در این آیین باشنده بودند

سخنرانی اسفندیار اختیاری، نماینده‌‌ی زرتشتیان در مجلس

سخنرانی اسفندیار اختیاری، نماینده‌‌ی زرتشتیان در مجلس

رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران amordadnews.com

رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

 در این برنامه از تاریخچه و آرمان هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان سخنانی گفته شدamordadnews.com

در این برنامه از تاریخچه و آرمان هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان سخنانی گفته شد

 با دهش پروین بامسیان از مسوولین آدریان بزرگ وکمیته‌های ورزشی ورهرام و مربیان و سرپرستان تیم‌های ورزشی سپاسداری شدamordadnews.com

با دهش پروین بامسیان از مسوولین آدریان بزرگ وکمیته‌های ورزشی ورهرام و مربیان و سرپرستان تیم‌های ورزشی سپاسداری شد

 نوجوانان زرتشتی در کلاس ششم دبستان جمشید جم  با انجام ورزش همگانی با فریزبی و هولاهوپ و فوتبال دوستانه این روز را گرامی داشتندamordadnews.com

نوجوانان زرتشتی در کلاس ششم دبستان جمشید جم  با انجام ورزش همگانی با فریزبی و هولاهوپ و فوتبال دوستانه این روز را گرامی داشتند

فرتور از پیمان جهانگیری است.

0114

 


تاریخ پست:1397/2/27 16:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1036

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics