تاریخ پست:1397/2/27 23:10
خبریار امرداد: گوهر برومندی

 اشتاد ایزد و اردیبهشت‌ماه در گاهشمار زرتشتی برابر با 25 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی، همزمان با واپسین روز از هفته‌‌ی ورزش و زیبایی اندام زرتشتیان در آدریان بزرگ گرامی داشته شد.
شماری از زرتشتیان اشتاد ایزد و اردیبهشت‌ماه، روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه تغذیه سالم را همزمان با واپسین روز از هفته‌‌ی ورزش و زیبایی اندام زرتشتیان در آدریان بزرگ گردهم آمدند. نیایش همگانی به سرپرستی مینا خسروی آغازگر این دورهمی بود. سپس مهری منوچهری به باشندگان خوش‌آمد گفت و چکیده‌ای از از تاریخچه و برنامه‌های هفته‌ی ورزش و زیبایی اندام و گرامی‌داشت یاد بانیان آدریان بزرگ را بازگو کرد. ورزش صبحگاهی و تمرین‌های کششی با کش ورزشی، چرخاندن هولاهوپ به سرپرستی مهری منوچهری بخشی دیگر از برنامه‌ی صبحگاهی بود. در بخشی از این گردهم‌آیی از باشندگان خواسته شد تا دیدگاه خود را درباره‌ی واژه‌ی اندیشه برانگیز «اوشتا» (خوشبختی) درنیایش بایسته‌ی «اشم وهو» نگارش و بیان احساس کنند. نسک سرو ایستاده از سوی پروین بامسیان به دو دیدگاه کامل‌تر پیش‌کش شد. آقای گشتاسبی درباره‌ی واژه‌ی «اشا» در اوستا سخنرانی کرد. در بخش تغذیه‌ی سالم مهری منوچهری درباره‌ی ویژگی‌ها وفایده‌ی میوه‌ی طالبی برای شرکت‌کنندگان سخن گفت. هنرمندان شرکت‌ کننده با دف‌نوازی و اجرای ترانه‌های محلی شادی افزای این دورهمی بودند. در بخشی دیگر از این برنامه، مهری منوچهری فال کوزه و خواندن دوبیتی های محلی را اجرا کرد. درپایان شرکت کنندگانی که مشکلشان گره گشایی شده بود و به مراد دل وشادی رسیده بودند باپذیرایی سیروگ (نان روغنی سنتی) وکماچ و شیرینی و شربت و میوه و آجیل مشکل گشا  شادی خود را با دیگر شرکت کنندگان بخش کردند.
فرتورهای دورهمی شاد به خجستگی اشتاد ایزد روز نیایش و دیدار با سالمندان و تغذیه‌ی سالم را در دنباله می‌بینید:

از روز ورهرام ایزد تا اشتاد ایزد هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان گرامی داشته شد amordadnews.com

از روز ورهرام ایزد تا اشتاد ایزد هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان گرامی داشته شد

 اشتاد ایزد یاد‌آور راستی و درستی، روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه تغذیه سالم خجسته بادamordadnews.com

اشتاد ایزد یاد‌آور راستی و درستی، روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه تغذیه سالم خجسته باد

یاد روانشادان همایون گشتاسب فیروزگری، فریدون فلفلی، اردشیر سروش یگانگی، فرنگیس فریبرز و سیروس اردشیر یگانگی، بانیان آدریان بزرگ، گرامی باد amordadnews.com

یاد بانیان آدریان بزرگ، روانشادان همایون گشتاسب فیروزگری، فریدون فلفلی، اردشیر سروش یگانگی، فرنگیس فریبرز و سیروس اردشیر یگانگی گرامی باد

نیایش همگانی به سرپرستی مینا خسروی آغازگر این دورهمی بود  amordadnews.com

نیایش همگانی آغازگر این دورهمی بود

 amordadnews.com نیایش همگانی به سرپرستی مینا خسروی برگزار شد

نیایش همگانی به سرپرستی مینا خسروی برگزار شد

مهری منوچهری به باشندگان خوش‌آمد گفت و چکیده‌ای از از تاریخچه و برنامه‌های هفته‌ی ورزش و زیبایی اندام و گرامی‌داشت یاد بانیان آدریان بزرگ را بازگو کرد amordadnews.com

مهری منوچهری به باشندگان خوش‌آمد گفت و چکیده‌ای از از تاریخچه و برنامه‌های هفته‌ی ورزش و زیبایی اندام و گرامی‌داشت یاد بانیان آدریان بزرگ را بازگو کرد

  amordadnews.com در بخش ورزش همگانی ورزش‌های کششی اجرا شد

در بخش ورزش همگانی ورزش‌های کششی اجرا شد

amordadnews.com ورزش صبحگاهی و تمرین‌های کششی با کش ورزشی

ورزش صبحگاهی و تمرین‌های کششی با کش ورزشی

  چرخاندن هولاهوپ یکی دیگر از ورزش‌های صبحگاهی بودamordadnews.com

چرخاندن هولاهوپ یکی دیگر از ورزش‌های صبحگاهی بود

ماهیچه‌ها و تمرکز با ورزش هولاهوپ  amordadnews.com ورزیدگی ماهیچه‌ها و تمرکز با ورزش هولاهوپ

 amordadnews.com به خجستگی اشتاد ایزد یک روز با تحرک و شاد گذشت

به خجستگی اشتاد ایزد یک روزی شاد و با تحرک گذشت

 در بخش تغذیه‌ی سالم از باشندگان با طالبی پذیرایی شد amordadnews.com

در بخش تغذیه‌ی سالم از باشندگان با طالبی پذیرایی شد

    amordadnews.comدر بخش تغذیه‌ی سالم مهری منوچهری درباره‌ی ویژگی‌ها وفایده‌ی میوه‌ی طالبی گفت

در بخش تغذیه‌ی سالم مهری منوچهری درباره‌ی ویژگی‌ها وفایده‌ی میوه‌ی طالبی گفت

نسک سرو ایستاده از سوی پروین بامسیان به دو دیدگاه کامل‌تر پیش‌کش شد amordadnews.com

نسک سرو ایستاده از سوی پروین بامسیان به دو دیدگاه کامل‌تر پیش‌کش شد

amordadnews.com دف‌نوازی و اجرای ترانه‌های محلی شادی افزای این دورهمی بود

دف‌نوازی و اجرای ترانه‌های محلی شادی افزای این دورهمی بود

 باشندگانی که به آرزوی خود رسیده بودند شیرینی شادی خود را میان دوستان بخش کردندamordadnews.com 

باشندگانی که به آرزوی خود رسیده بودند شیرینی شادی خود را میان دوستان بخش کردند

مهری منوچهری فال کوزه و خواندن دوبیتی های محلی را اجرا کرد amordadnews.com

مهری منوچهری فال کوزه و خواندن دوبیتی های محلی را اجرا کرد

فرتور از گروه ورزشی ورهرام است.

0114


تاریخ پست:1397/2/27 23:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1662

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics