تاریخ پست:1397/3/4 1:24
خبریار امرداد: گوهر برومندی

دانش‌آموزان دبستان دخترانه‌ی مارکار با گذراندن روزی شاد سال تحصیلی را به پایان رساندند.
جشن پایان سال این آموزشگاه زرتشتی سه‌شنبه یکم خوردادماه 1397 خورشیدی در دو بخش برگزار شد. نخست دانش‌آموزان با همراهی کادر آموزشی برای گردش به بوستان رفتند. در بخشی دیگر درون دبستان، از دانش‌آموزان برگزیده‌ی علمی و دینی و هموندان شورای دانش‌آموزی و فعالان دبستان مارکار سپاسداری شد. همچنین از دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم، پنجم و ششم که در گروه‌های سه نفره در آزمون خانه‌ی ریاضی برگزیده شده بودند سپاسداری شد.

مینا خاوریان، مدیر دبستان مارکار یزد در کنار دانش‌آموزان

مینا خاوریان، مدیر دبستان مارکار یزد در کنار دانش‌آموزان

سه‌شنبه یکم خوردادماه 1397 جشن پایان سال تحصیلی دبستان مارکار بود

سه‌شنبه یکم خوردادماه 1397 جشن پایان سال تحصیلی دبستان مارکار بود

سه‌شنبه یکم خوردادماه 1397 جشن پایان سال تحصیلی دبستان مارکار بود

در جشن پایان سال از هموندان شورای دانش‌آموزی سپاسداری شد

 دانش‌آموزان یک روز شاد را در بوستان گذراندند

 دانش‌آموزان یک روز شاد را در بوستان گذراندند

ساعت‌های دوستی و همراهی به یادماندنی شد

ساعت‌های دوستی و همراهی به یادماندنی شد

دختران دبستان مارکار در کنار آموزگار

دختران دبستان مارکار در کنار آموزگار

از برگزیدگان علمی و دینی سپاسداری شد

از برگزیدگان علمی و دینی سپاسداری شد

دانش‌آموزان دبستان مارکار یک سال با هم بودن و دوستی را به ثبت رساندند

دانش‌آموزان دبستان مارکار یک سال با هم بودن و دوستی را به ثبت رساندند

از دانش‌آموزان پذیرایی شد

از دانش‌آموزان پذیرایی شد

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/3/4 1:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1191

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics