تاریخ پست:1397/3/23 8:7
موبد اردشیر خورشیدیان

اصول دین زرتشت كدام است؟شايد شما توجه کرده‏‌اید که در نگاره‏‌هاي ترسیم‌‏شده از اشوزرتشت، این پیامبر بزرگ ایرانی عصايی 9(نه) بند دردست دارد. همچنين بر پايه سنت زرتشتیان هر فرزند بهدین هنگامي‌که به سن تکلیف می‌رسد طی مراسمی ويژه که مراسم سدره‏‌پوشی نامیده می‌شود در برابر موبد زوت و همه فامیل و آشنایان با آزادی کامل به اصول و فروع دین اشوزرتشت پیمان وفاداری می‌بندد، پوشش ساده و سفیدرنگ سدره نیز از 9(نه) تکه تشکیل‏‌شده‏‌ا‌ست. این 9 بند یا نه تکه، بيانگر 9 اصل دین زرتشتي است که چکیده پیام‌های او را به ما می‌رساند که من سعی می‌کنم اکنون برای شما به‏‌طور بسیار فشرده بیان کنم، آنگاه خواهید ديد که چرا و چگونه، این پیام‌ها که پایه دین زرتشت شناخته‏‌شده‏‌است. هرگز قدیمی نمی‌‏شود و نه‏ تنها برای انسان‏‌های امروزی تازه و بکر و عملی و قابل ‏‌پیاده‏ کردن‏ است، بلکه تا انسان وجود دارد، اگر هر کس، در هر زمانی این اصول را پایه باورهای خود قراردهد و به آنها پایبند باشد، هم می‌تواند فرد شایسته‌اي باشد و هم مي‌تواند جامعه خود را به سوی کمال و رسايی راهنما باشد:

1-باور به يكتايي خدا: خدايي كه اهورا(هستي بخش) و مزدا (داناي بزرگ) است و اين دو صفت بزرگي و دانايي هم آهنگ و از هم جدا ناشدن است. خدايي كه د رهمه جا و در همه چيز در تجلي است. خدايي كه هر چه را آفريده نيك و لازم و ملزوم يكديگر آفريده و خلاصه خدايي كه صفات كامل آن در نماز صدويك نام خدا شرح داده شده است: برهمه چيز آگاه، بر همه كارتوانا و بي نياز و... .

2-باور به پيامبري اشوزرتشت: نخستين پيام آوري كه پس از شك كردن به باورهاي پيشينيان خود پس از ده سال در كوه اشيدرنه، از سوي اهورامزدا به پيامبري برگزيده‏ شد و از توحيد و نبوت و معاد خبر داد و پيام خود را مانتره (برانگزينده انديشه) ناميد و از دين (دئنا) به مفهوم وجدان سخن به ميان‏ آورد. باورهايي كه ابتدا به مردم خود ارايه ‏نمود و آرام آرام دين او بخش بزرگي از اين كره خاكي را در برگرفت و پيروان او مزده‌يسنان يا مزداپرستان و بعدها بهدين و زرتشتيان ناميده‏ شدند.

3-باور به روح و جهان واپسين(جهان مينوي): يعني بهشت و گروسمان(خانه راستي) و دوزخ(خانه دروغ).

4-باور به اشا(راستي): اشوزرتشت اولين كسي است كه به وجود هنجار هستي(اشا) پي‏برد واز حاكم بودن قانون اشا در جهان هستي (گيتي و مينو) سخن‏ گفت. و فرمود انسان مي‌تواند با خرد خويش به قوانين طبيعت (اشا) پي‏ برده و از آن استفاده و يا سوءاستفاده نمايد و انسان تنها زمانی می‌تواند خوشبخت زندگي کند که قوانین اشا را به‏ درستی بشناسد و خود را با این قانون ابدی (اشا) هم‏آهنگ و همراه سازد و.....

5- باور به گوهر آدمی‏ و آدمیت: برپایه آموزش‌های اشوزرتشت تمام انسان‌ها از هر جنس و نژاد و مذهبي دارای وجدان(دئنا) و خرد بوده و از جسم، جان، روح و فروهرِ بسیار بالنده‌تري نسبت به ديگر موجودات برخوردار است و قدرت تشخیص نیک از بد و ارزش گذاری را داشته و آزادی کامل در انتخاب راه را دارند و سرنوشت خود را می‌‏سازند و دارای حقوق برابر هستند و در مجموع «من» دارند و می‌‏توانند «من» خویش را به هر صورتی که مایل باشند تغییر دهد و دارای بهترین منش «سپنته من» یا بدترین منش «انگره من» گردند و آموزش می‏‌دهد که وظیفه هر زرتشتی پیروی از «سپنته من» و مبارزه با تمام نیروهای اهریمنی یا «انگره من» است و... .

6- باور به هفت پایه کمال: اشوزرتشت اهورامزدا را دارای شش فروزه: وهومن (منش نيك «یا اندیشه و گفتارو کردارنیک»)، اردیبهشت(راستی)، شهریور(تسلط برنفس)، سپندارمزد(دانش اندوزی و پویايی)، خرداد(رسايی خواهی و کمال‌جويی) و اَمرداد(بی‌مرگی و جاودانگی) می‌‏شناسد و می‌‏آموزاند که هر کس با تمرین و ممارست از این شش فروزه اهورايی به طور کامل برخوردار گردد، در پایه هفتم تکامل خویش به جز خدا نمی‏‌بیند و با او یکی می‌‏گردد. این باور در دوران‌های بعد به صورت هفت شهر عشق یا هفت خوان رستم و نمادهای گوناگون دیگر در فرهنگ و عرفان ایرانی باقی مانده‌‏است.

7- باور به نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان: دین زرتشت دور نگهدارنده جنگ‌افزار و آشتی‌دهنده است. خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم ‏نماید. باور به اینکه هر کس در هر مقام مادی و معنوی می‌تواند و باید به دیگران یاری رساند. گذشت و فداکاری(خویت‏وَدس) و کمک به نیازمندان، در دین زرتشت به صورت وقف و گُهنبار و جشن‏‌خوانی‌‏ها و بخشش (میزد) و غیره.... به گونه ای بسیار آبرومند برگزار می‌‏گردد.

8- باور به سپنتايي بودن (مقدس بودن) چهار آخشیج: آب و باد و خاک و آتش در دین زرتشت سپنتا است و زرتشتی وظیفه دارد محیط زیست را در حد توان پاک نگاه ‏دارد.

9- باور به فرشکرد بودن: بنابر آموزش‌‏های گاتها، ما خواستاریم از زمره کسانی باشیم که جهان را به سوی پیشرفت و آباداني می‌‏برند و با تمام توان در پویايی اندیشه و گفتار و کردار و آبادانی جهان سهیم گردیده فرشکرد(تازه کننده جهان) باشند. هر بهدین باید کوشش کند با آوردن نور بر تاریکی و با دانش بر جهل پیروز گردد. مثبت‌‏نگری و یافتن روش‌های نوین در زندگی (فرشکرد) یکی از مهم‌ترین پایه‌های اساسی دین زرتشتي است.  


تاریخ پست:1397/3/23 8:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1317

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics