تاریخ پست:1397/3/25 23:22
گروه ورزش همگانی ورهرام برگزار کرد

گردهمایی سالمندان زرتشتی به خجستگی اشتاد ایزد

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

کارگروه ورزش بانوان گروه ورزش همگانی ورهرام به روال هر ماه، در راستای گرامی‌داشت اشتاد ایزد و دوستی با سالمندان زرتشتی گردهم‌آیی برگزار کرد.
اشتاد ايزد و خوردادماه روز نيايش و ورزش و ديدار و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه‌ی تغذيه سالم، بامداد پنجشبه 24 خورداد ماه ١٣٩٧ خورشیدی با باشندگی خانواده‌های زرتشتی در نيايشگاه آدريان بزرگ گرامی داشته شد. در این روز آیین نيايش همگانی به سرپرستی پوران بامسی برگزار شد. ورزش همگانی با آموزش حركات كششی به سرپرستی بانو مهری منوچهری اجرا شد. شيرين ايزد به مناسبت فرا رسيدن جشن تيرگان شیوه‌ی بافت دستبند «تیر و باد» را آموزش داد و به باشندگان پیش‌کش کرد. آموزش تغذيه سالم به سرپرستی نسرين حافظی در باره‌ی ویژگی‌های هويج و روش پخت كيک هويج، دیگر بخش از برنامه‎های این روز بود. در بخش برنامه‌های شاد ايران اشيدری و پوران بامسی و مهری غيبی ترانه‌های محلی و دف‌نوازی اجرا کردند. برنامه‌ی دوبيتی‌های محلی و چک‌و‌دوله به سرپرستی مهری منوچهری برگزار شد. پذيرايی از سوی باشندگان پايان بخش برنامه‌ها بود. 

نیایش همگانی آغازگر گردهمایی خانوادگی بود  

نیایش همگانی آغازگر گردهمایی خانوادگی بود

 پنجشبه 24 خورداد ماه ١٣٩٧ خورشیدی با باشندگی خانواده‌های زرتشتی در نيايشگاه آدريان بزرگ  گرامی داشته شد.

اشتاد ایزد و جایکاه سالمندان، پنجشبه 24 خورداد ماه ١٣٩٧ خورشیدی با باشندگی خانواده‌های زرتشتی در نيايشگاه آدريان بزرگ گرامی داشته شد

کارگروه ورزش بانوان گروه ورزش همگانی ورهرام به خجستگی اشتاد ایزد گردهمایی دوستانه را برگزار کرد

کارگروه ورزش بانوان گروه ورزش همگانی ورهرام به خجستگی اشتاد ایزد گردهمایی دوستانه برگزار کرد

پذيرايی از سوی باشندگان انجام شد

پذيرايی از سوی باشندگان انجام شد

در بخش برنامه‌های شاد ايران اشيدری و پوران بامسی و مهری غيبی ترانه‌های محلی و دف‌نوازی اجرا کردند

در بخش برنامه‌های شاد ايران اشيدری و پوران بامسی و مهری غيبی ترانه‌های محلی و دف‌نوازی اجرا کردند

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/3/25 23:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1606

دیدگاه هموندان

نام : یک ایرانی زمان : ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ _ ۰۸:۰۷:۱۲

چه رسم خوبی. احترام و سپاسداری از سالمندان. ای کاش این جشن های باستانی در بین همه ایرانیان برپاشود

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics