تاریخ پست:1397/3/27 14:31
مهناز فیروزمند

شماری از زرتشتیان ساکن سیدنی استرالیا هفته‌ی گذشته در آیین گهنبار توجی شرکت کردند. اوستاخوانی این آیین بر دوش موبدان پارسی بود.همزمان بازارچه‌ی فروش نیز برپا شد.
نمی دانم با هم بودن و گردِ هم آمدن ما زرتشتیان از دیرباز تا چه میزان اهمیت داشته که حتی هنگامی که پا به نیمکره ی جنوبی و شهرِ سیدنی با حدودِ هزار بهدین (ایرانی و پارسی) می گذاری, جایی برایِ این «به هم رسیدن» و «در کنارِ هم سر کردن» پیش بینی شده است. بنا به یک اتفاقِ خوشایند, مراسم جشن خوانی روزِ باد ایزد و خرداد ماه برابر با بیستم خرداد در آتشکده ی زرتشتیان سیدنی برگزار می شد و افتخارِ باشندگی در آن, بهره شد. پرس و جو از کسانی که در آیین شرکت داشتند, نشان می داد که این جایگاه از همتِ بلند و دهشِ روانشادِ آقای نوذر استواری و خانواده فراهم شده بود و نیز روانشادان ارباب فریدون و ارباب مهربان زرتشتی و ارباب رستم گیو در شکل دادن چنین مجموعه ای سهیم بوده اند.
مراسمِ جشن خوانی به وسیله ی ۱۴ موبدِ پارسیِ جوان و میانسال برگزار شد که بنا به گفته ی خودشان, مشارکتِ این تعداد موبد در برگزاری مراسم, رکوردی به یاد ماندنی بود. چیزی در حدودِ صد تن از بهدینان ایرانی و پارسی, راهِ به نسبت دوری از مرکزِ سیدنی را طی کرده بودند تا به آن جایگاه رسیده و همازور شوند. بنا به روالِ معمولشان هر خانواده, خوراکی را به جمع پیشکش کرده بود که در ابتدای ورود توسطِ مسئولان دریافت و به آشپزخانه منتقل می شد. پس از به آخر رسیدنِ مراسمِ مینوی و پیشکشِ هدیه ای به پاسِ قدردانی از موبدان, خوراکی و لرک و میوه و نوشیدنی هایِ دهش شده, بر روی میز قرار گرفت و همه از آن هم بهره شدند. میزهایی نیز برای فروش محصولات در نظر گرفته شده بود که موردِ اقبال قرار گرفت.
در محوطه ی آتشکده بر رویِ حوضچه ی طبیعی که از آبِ چشمه تغذیه می شد پلِ چوبی کوچک و زیبایی ساخته شده بود که نامش را پلِ مزرعه کلانتر گذاشته بودند و کسی که در ساختِ پل, اثرگذار بود, توضیح داد که با کمترین هزینه کرد و با انواعِ چوب های موجود, پل ساخته شده است. به هر حال همه ی اتفاقاتی که در آنجا و در یک روزِ تعطیلی اتفاق افتاد, نشان از نیتِ خیرِ بانیان و نیازِ بهدینان به دورِ هم جمع شدن و پیوندِ فکری و همتِ آنان برایِ تحقق همازوری و هم کرفه شدن داشت.

نشانیِ این آتشکده و جای گردهمایی زرتشتیان در سیدنی این است:

196 Annangrove Road, Annangrove

پل مزرعه کلانتر

فرتور از زریر نجمی است.

0114


تاریخ پست:1397/3/27 14:31 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1996

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics