تاریخ پست:1397/4/8 20:33
گزارش تصویری از واج‌یشت گهنبار میدیوشهم

آوای اوستای گهنبار در سپیده‌دم آدینه‌ی تهران

خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

زرتشتیان تهران پیش از سپیده‌دم آدینه در آتشکده‌ی تهران گرد هم آمدند و با خواندن بخش‌هایی از اوستا به پیشواز دومین چَهره‌ی گهنبار سال رفتند.

آیین واج‌یشت گهنبار میدیوشهم (میانه‌ی تابستان) هشتم تیرماه 1397 خورشیدی در آتشکده‌ی تهران با اوستاخوانی موبدان و هم‌آوایی زرتشتیان برگزار شد.

گفتنی است که زرتشتیان پیش از سپیده‌دم نخستین روز چَهره‌ی گهنبار هم‌آوا با موبدان در آتشکده‌ی شهرشان اوستا می‌خوانند و به پیشواز گهنبار می‌روند که آن را آیین واج‌یشت خوانند.

فرتور از آناهیتا عبد شریف آبادی است.

0114


تاریخ پست:1397/4/8 20:33 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1851

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics