تاریخ پست:1397/4/7 12:40
انجمن یانش‌وران مانتره برگزار می‌کند

پیکارهای فوتبال‌دستی برای زرتشتیان یزد

خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

پیکارهای فوتبال‌دستی انجمن یانش‌وران مانترهانجمن یانش‌وران مانتره پیکارهای فوتبال‌دستی برای زرتشتیان یزد برگزار می‌کند.

پیکارهای فوتبال‌دستی به صورت تیم‌های دو نفره آزاد روزهای 17 و 18 تیرماه برگزار می‌شود.

هزینه‌ی شرکت برای هر تیم 10 هزار تومان و محل برگزاری این پیکارها سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد است.

زرتشتیان علاقه‌مند برای نام‌نویسی در این پیکارها می‌توانند با شماره‌ی 09138541742 تماس بگیرند.

به تیم‌های برنده جایزه‌های ارزنده‌ای از سوی انجمن یانش‌وران مانتره پیشکش می‌شود.


تاریخ پست:1397/4/7 12:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :857

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics