تاریخ پست:1397/4/27 14:08
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

خانه نرگسانجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آگهی نوبت دوم مجمع همگانی سالیانه‌ی این انجمن را منتشر کرد.

نوبت نخست این در روز ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ به شوند(:علت) کافی نبودن شمار باشندگان با توجه به ماده ۲۶ و ۲۷ اساس‌نامه رسمیت نیافت، از این‌رو نوبت دوم مجمع از ساعت ۹ بامداد آدینه، ۲۹ تیرماه ۱۳۹۷ در محل انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران (خانه نرگس) به نشانی خیابان کریم‌خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی (۳)، شماره ۱۵ برگزار می‌شود.

دستور نشست مجمع

۱. شنیدن گزارش و بیلان عملکرد هیات‌مدیره در سال ۱۳۹۶ و تصویب آن

۲. شنیدن گزارش بازرسان انجمن و تصویب آن

۳. گزینش دو بازرس اصلی و یک بازرس جانشین

بنابر آگاهی‌رسانی انجمن تفت و توابع کسانی می‌توانند شرط نامزد شدن برای پست بازرسی این انجمن داشتن ۲۵ سال تمام و کارت هموندی(:عضویت) انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران است.

داوطلبان دارای شرایط می‌توانند درخواست کتبی خود را همراه با دو قطعه عکس و رونوشت شناسنامه تا ۲۸ تیرماه به دبیرخانه‌ی انجمن (خانه نرگس) ارسال کنند.

انجمن تفت و توابع در پایان یادآور شده است همراه داشتن کارت هموندی این انجمن برای باشندگی در مجمع بایسته(:الزامی) است.


تاریخ پست:1397/4/27 14:08 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :705

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics