تاریخ پست:1397/4/29 19:11
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

نوبت دوم مجمع همگانی سالیانه‌ی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران با ابقای بازرسان پیشین این به مدت یک سال دیگر همراه بود.

رستم و کاوسی و فرشید نیکفام، بازرسان سال گذشته‌ی انجمن تفت و توابع مقیم تهران با رای مجمع به مدت یک سال دیگر در این سمت برگزیده شدند.

دیگر دستور نشست این مجمع ارایه‌ی گزارش فرنشین هیات‌مدیره بود که از سوی کورش ساسانی انجام شد. همچنین مهربان فولادیان به عنوان خزانه‌دار گزارش تراز و بیلان و فرشید نیکفام در جایگاه بازرس گزارش بازرسان را به مجمع ارایه دادند که همه‌ی این موارد با رای باشندگان به تصویب رسید.

این مجمع آدینه، ۲۹ تيرماه ۱۳۹۷ خورشیدی از ساعت ۹ بامداد در محل انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران (خانه نرگس) برگزار شد.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/4/29 19:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1083

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics