تاریخ پست:1397/5/13 8:43
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

 سی‌ودومین جشنواره‌ی فرهنگی پیر نارکی پنجشنبه ۱۱ امردادماه ۱۳۹۷ خورشیدی در این پیرنگاه زرتشتی در یزد برگزار شد.

همزمان با این جشنواره با برگزاری آیین سدره‌پوشی همگانی گروهی از نوجوانان زرتشتی به جمع بسته‌کشتیان پیوستند.

باشندگی موبدان و نوبسته‌کشتیان در پیر نارکی

باشندگی موبدان و نوبسته‌کشتیان در پیر نارکی

گروهی از زرتشتیان با صدای ساز و سرنا پیشاپیش موبدان و نوبسته‌کشتیان در پیرنارکی می‌رفتند

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس در جشنواره‌ی فرهنگی پیر نارکی سخنرانی کرد

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس در جشنواره‌ی فرهنگی پیر نارکی سخنرانی کرد

فرتور از سرور دهموبد است.

1986


تاریخ پست:1397/5/13 8:43 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2817

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics