تاریخ پست:1397/5/14 20:0
خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

مهلت فرستادن آثار برای شرکت در دومین جشنواره‌ی ملی عکس شاهنامه تا 29 شهریورماه تمدید شد.

دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی ملی عکس شاهنامه با توجه به طرح موضوعات تازه در دور دوم این جشنواره که نیاز به زمان بیشتر و نگاهی ویژه تر به شاهنامه از دریچه دوربین‌های عکاسی دارد تاریخ مهلت ارسال دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه را تا 29 شهریورماه تمدید کرد. در دور دوم جشنواره‌ی ملی عکس شاهنامه موضوعاتی چون: ایران در آیینه‌ی شاهنامه، شاهنامه‌پژوهان، آموزگاران شاهنامه و استادان سرشناس زبان و ادب فارسی، موزه‌ی شاهنامه و اسطوره‌ی قزوین، نگارگران شاهنامه و نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای، پرتره شاهنامه‌پژوهان و استادان سرشناس زبان و ادب فارسی و ورزش‌های پهلوانی و پیوند آن‌ها با شاهنامه به دیگر موضوعات جشنواره افزوده شده است.

 جشنواره‌ی ملی عکس شاهنامه هر دو سال یکبار از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان، هفته‌نامه‌ی امرداد و باشگاه نقالان با بنیانگذاری و دبیری کورش جوادی برگزار می‌شود. این جشنواره با آرمان ارج نهادن و پاسداشت جایگاه بلند حکیم سخن فردوسی و شاهکار بی مانندش شاهنامه، تاثیر جلوه‌های زیبای شاهنامه و نمود شاهنامه در در زندگی ایرانیان و پارسی‌زبانان در گستره ایران بزرگ فرهنگی، همچنین نگاه به شاهنامه و تاثیرات آن از طریق دوریبن های عکاسی و پیوند میان شاهنامه، تصویر و هنرعکاسی برگزار می‌شود. دور دوم این جشنواره با همکاری موزه‌ی شاهنامه و اسطوره‌ی قزوین و خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود. دوست‌داران برای آگاهی بیشتر از متن فراخوان و شرایط شرکت در جشنواره می‌توانند به تارنمای جشنواره‌ی ملی عکس شاهنامه به این نشانی بروند. www.shahnamehnegarkhane.ir.


تاریخ پست:1397/5/14 20:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :673

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics