تاریخ پست:1397/5/25 11:7
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

دومین کارگاه آموزش ساخت عروسک سنتی بی‌بی کُگ به کوشش کمیسیون بانوان زرتشتی یزد برگزار شد.
آموزش شیوه سنتی ساخت بی‌بی کگ  24 امردادماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 در مکان کمیسیون بانوان زرتشتی یزد اجرا شد. این کارگاه یک‌روزه با هماهنگی ناهید خنجری برگزار شد. وی پژوهش‌گر طرح بازآفرینی عروسک‌های آیینی زرتشتی است. سرپرستی کارگاه و آموزش ساخت بی‌بی کگ بر دوش نسرین خنجری بود. آروسک (عروسک) بی‌بی کُگ درمیان زرتشتیان کارکرد آیینی داشته است و بر پایه‌ی پژوهش‌های انجام شده بانوان زرتشتی که صاحب فرزند نمی‌شدند نذرمی‌کردند این اروسک را درست کنند و بر سر سفره‌های آیینی و یا زیارتگاه‌ها می‌بردند و هر کس دوست داشت یکی از آنها بر می‌داشت و به جایش پول در صندوق زیارتگاه می‌انداخت. این اروسک را به خانه‌هاشان می‌بردند و بر سر سفره‌های آیینی می‌گذاشتند و آرزو می‌کردند که نیت سازنده آن برآورده شود. پوشش زیر این اروسک از رنگ سفید استفاده می‌شود و لباس سنتی زرتشتی بر روی آن دوخته می‌شود و درونش نیز معمولا با گیاه آیینی آویشن پر می‌شده است. بی‌بی کگ عروسک سنتی زرتشتیان دی‌ماه 1396 به شماره 1517 در فهرست میراث ناملموس ثبت ملی شده است.

سرپرستی کارگاه و آموزش ساخت بی‌بی کگ بر دوش نسرین خنجری بود

سرپرستی کارگاه و آموزش ساخت بی‌بی کگ بر دوش نسرین خنجری بود

آموزش شیوه سنتی ساخت بی‌بی کگ  24 امردادماه 1397 خورشیدی در کمیسیون بانوان زرتشتی یزد اجرا شد

آموزش شیوه سنتی ساخت بی‌بی کگ  24 امردادماه 1397 خورشیدی در کمیسیون بانوان زرتشتی یزد اجرا شد

درون اروسک بی‌بی کُگ معمولا با گیاه آیینی آویشن پر می‌شده است

درون اروسک بی‌بی کُگ معمولا با گیاه آیینی آویشن پر می‌شده است

پوشش زیر اروسک بی‌بی کُگ از رنگ سفید استفاده می‌شود

پوشش زیر اروسک بی‌بی کُگ از رنگ سفید استفاده می‌شود

بی‌بی کگ عروسک سنتی زرتشتیان دی‌ماه 1396 به شماره 1517 در فهرست میراث ناملموس ثبت ملی شده است

بی‌بی کگ عروسک سنتی زرتشتیان دی‌ماه 1396 به شماره 1517 در فهرست میراث ناملموس ثبت ملی شده است

لباس سنتی زرتشتی بر روی اروسک بی‌بی کُگ دوخته می‌شود

لباس سنتی زرتشتی بر روی اروسک بی‌بی کُگ دوخته می‌شود

فرتور از بانو نسرین خنجری است.
 
1986
 

تاریخ پست:1397/5/25 11:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1920

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics