تاریخ پست:1397/6/25 23:23
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی پیته‌شهیم گاه (پایان تابستان بزرگ) به نامگانه‌ی گوهر شهروینی در تالار یگانگی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد.
شماری از زرتشتیان یزد به یاد نیاکان در آیین گهنبارخوانی باشنده بودند. موبد رستم کاووسیان‌زاده اوستاخوانی این آیین کهن آریایی را بر دوش داشت. آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی پیته‌شهیم گاه، یک‌شنبه 25 شهریورماه 1397 خورشیدی برابر با انارام ایزد در گاهشمار زرتشتی از ساعت 17 برگزار شد.
در باور زرتشتیان گهنبار پیته‌شهیم گاه هنگامه‌ی آفریده شدن «زمین» از سوی خداوند است و آیین‌های این گهنبارهم‌چون دیگر گهنبا‌رها برگزارمی‌شود. در روستاهای زرتشتی‌نشین‏، هر روز در خانه‌ای سفره‌‌ی گهنبار گسترده می‌شود و اشیا و خوراک‌هایی روی آن گذاشته می‌شود. زمان برگزاری این آیین از 21 تا 25 شهریورماه است.

موبد رستم کاووسیان‌زاده اوستاخوانی این آیین کهن آریایی را بر دوش داشت

موبد رستم کاووسیان‌زاده اوستاخوانی این آیین کهن آریایی را بر دوش داشت

شماری از زرتشتیان یزد به یاد نیاکان در آیین گهنبارخوانی باشنده بودند

شماری از زرتشتیان یزد به یاد نیاکان در آیین گهنبارخوانی باشنده بودند

آیین گهنبارخوانی پایان تابستان بزرگ در تالار یگانگی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد

آیین گهنبارخوانی پایان تابستان بزرگ در تالار یگانگی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد

آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی پیته‌شهیم گاه، یک‌شنبه 25 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 برگزار شد

آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی پیته‌شهیم گاه، یک‌شنبه 25 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 برگزار شد

باشندگان به پا می‌خیزند و با موبد در اوستاخوانی هم آوا می‌شوند

باشندگان به پا می‌خیزند و با موبد در اوستاخوانی هم آوا می‌شوند

دهموبد در برگزاری آیین گهنبار موبد را یاری می‌دهد

دهموبد در برگزاری آیین گهنبار موبد را یاری می‌دهد

لُرک (آجیل مخلوط از خشکبار)، گیاه همیشه سبز مورد، تاس فلزی پُر از آب و روشنایی در سفره‌های آیینی جای دارد

لُرک (آجیل مخلوط از خشکبار)، گیاه همیشه سبز مورد، تاس فلزی پُر از آب و روشنایی در سفره‌های آیینی جای دارد

در بیشتر سفره‌های آیینی نمادهایی از فروزه‌های پروردگار وجود دارد

در بیشتر سفره‌های آیینی نمادهایی از فروزه‌های پروردگار وجود دارد

زمان برگزاری آیین گهنبار پایان تابستان 21 تا 25 شهریورماه است

زمان برگزاری آیین گهنبار پایان تابستان 21 تا 25 شهریورماه است

برگزاری آیین‌ گهنبار در راستای همازوری و هم پیمانی است

برگزاری آیین‌ گهنبار در راستای همازوری و هم پیمانی است

فرتور از فیروزه منوچهری است.

1986


تاریخ پست:1397/6/25 23:23 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1263

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics