تاریخ پست:1397/6/28 18:1
در پارک کودک فروهر یزد برگزار شد

کارگاه خلاقیت آیینی؛ گهنبار چَهره‌ی پَیته شَهیم

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

کارگاه خلاقیت گهنبار چَهره‌ی پَیته شَهیم در پارک کودک فروهر یزد برگزار شد.
کودکان زرتشتی واپسین روز از چَهره‌ی گهنبار، در کارگاه خلاقیت آیینی شرکت کردند و با آیین گهنبار و انگیزه‌ی برگزاری آن آشنا شدند. در باور زرتشتیان گهنبار پیته‌شهیم گاه مرحله‌ی سوم از شش مرحله‌ی آفرینش و هنگامه‌ی آفریده شدن «زمین» از سوی خداوند است. از این رو این کارگاه افزون بر آموزش آیینی به آشنایی با پدیده‌ی کره زمین و شکل‌گیری دریاها و قاره‌ها نیز پرداخت.
کارگاه خلاقیت گهنبار چَهره‌ی پایان تابستان در راستای رسیدن به آرمان‌های زیر برگزار شد:

✅ آرمان دینی:

● آشنایی کودکان با آیین گهنبار

● تشویق به برپایی آن

● انگیزه‌ی برگزاری آیین گهنبار

● مفهوم داد و دهش

● انجام نمادین آن و شکرگزاری اهورا مزدا

✅ آرمان روانشناسی:

● افزایش خلاقیت

● افزایش اعتماد بنفس

● برآورده شدن حس کنجکاری

● افزایش حس همکاری و نوع دوستی

● افزایش مهارت‌های ظریف کودک

✅ آرمان علمی :

● آشنایی با پدیده‌ی کره زمین

● ترتیب شکل‌گیری دریاها و قاره‌ها

● حفاظت از محیط زیست

● همانندسازی شکل کروی زمین با دیگر اجسام

کارگاه خلاقیت گهنبار چَهره‌ی پَیته شَهیم یکشنبه 25 شهریورماه 1397 خورشیدی در پارک کودک فروهر (وابسته به انجمن زرتشتیان یزد) برگزار شد.
شایان گفتن است، پارک کودک فروهر با همکاری انجمن زرتشتیان یزد و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد،  یکم دی‌ماه 1396 خورشیدی در تالار یگانگی یزد گشایش یافت.

خاله بهار به زبان ساده و کودکانه از آیین گهنبار گفت

خاله بهار به زبان ساده و کودکانه از آیین گهنبار گفت

سومین مرحله‌ی آفرینش (زمین) در کارگاه کاردستی و ساخت کره زمین بازگو شد

پدید آمدن کره زمین و ساخت زمین به زبان کودکانه بازگو شد

پدید آمدن کره زمین و ساخت زمین به زبان کودکانه بازگو شد

کاردستی کودکان و ذوق و هنر آنها در کارگاه خلاقیت به نمایش در آمد

کاردستی کودکان و ذوق و هنر آنها در کارگاه خلاقیت به نمایش در آمد

کارگاه خلاقیت در راستای افزایش اعتماد به نفس، افزایش خلاقیت و مهارت‌های ظریف و حس همکاری کودک برگزار شد

کارگاه خلاقیت در راستای افزایش اعتماد به نفس، خلاقیت و مهارت‌های ظریف و حس همکاری کودک برگزار شد

فرتور از پارک کودک فروهر یزد است.

 
1986 

تاریخ پست:1397/6/28 18:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :966

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics