تاریخ پست:1397/6/30 23:3
آریابرزن غیبی

پیکارهای دارت باشگاه اردشیر همتی کرمان، آدینه 30 شهریورماه 1397 خورشیدی به پایان رسید.
این پیکارها از بامداد 28 شهریورماه آغاز شد و سه روز به درازا کشید. در پایان این پیکارها افشین فرامرزی جایگاه نخست، پوریا نوشادی جایگاه دوم و امید فرامرزی و امید شهریاری به صورت مشترک به جایگاه سوم دست یافتند. همچنین آریان و آیدا باوفا، به عنوان کوچکترین شرکت‌کننده پیش‌کشی دریافت کردند.

پیکارهای دارت باشگاه اردشیر همتی کرمان، آدینه 30 شهریورماه 1397 خورشیدی به پایان رسید
پیکارهای دارت باشگاه اردشیر همتی کرمان، آدینه 30 شهریورماه 1397 خورشیدی به پایان رسید 
افشین فرامرزی جایگاه نخست پیکارهای دارت کرمان را از آنِ خود کرد
افشین فرامرزی جایگاه نخست پیکارهای دارت کرمان را از آنِ خود کرد 
  پوریا نوشادی در جایگاه دوم پیکارهای دارت کرمان ایستاد
  پوریا نوشادی در جایگاه دوم پیکارهای دارت کرمان ایستاد 
امید فرامرزی و امید شهریاری به صورت مشترک به جایگاه سوم دست یافتند
امید فرامرزی و امید شهریاری به صورت مشترک به جایگاه سوم دست یافتند 
آریان و آیدا باوفا، به عنوان کوچکترین شرکت‌کننده در پیکار دارت کرمان پیش‌کشی دریافت کردند
آریان و آیدا باوفا، به عنوان کوچکترین شرکت‌کننده در پیکار دارت کرمان پیش‌کشی دریافت کردند 
         فرزاد نیک‌دین، فرنشین باشگاه اردشیر همتی کرمان
      فرزاد نیک‌دین، فرنشین باشگاه اردشیر همتی کرمان
 
فرتور از مهربرزین رستمی است.
 
1986
 
 

تاریخ پست:1397/6/30 23:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1053

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics