تاریخ پست:1397/6/31 11:7
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 دانش‌آموزان پایه‌ی نخست دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد، شنبه 31 شهریورماه 1397 خورشیدی با باشندگی در مدرسه سال تحصیلی را آغاز کردند.
مانند هر سال، دانش‌آموزان پایه‌ی نخست دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد، یک روز مانده به مهر با برگزاری جشن شکوفه‌ها به دبستان رفتند تا نخستین تجربه‌ی باشندگی در فضای مدرسه و کلاس درس را همراه با برنامه‌های شاد به یاد ماندنی کنند. در جشن شکوفه‌های این آموزشگاه زرتشتی یزد، مینا خاوریان، مدیر دبستان به دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها خوشامد گفت. همچنین از دانش‌آموزان با صبحانه‌ی سالم پذیرایی شد.

جشن شکوفه‌ها شنبه 31 شهریورماه 1397 خورشیدی در دبستان مارکار یزد برگزار شد

جشن شکوفه‌ها شنبه 31 شهریورماه 1397 خورشیدی در دبستان مارکار یزد برگزار شد

جشن شکوفه‌ها نخستین تجربه‌ی به یاد ماندنی برای دانش‌آموزان پایه‌ی نخست

جشن شکوفه‌ها نخستین تجربه‌ی به یاد ماندنی باشندگی در دبستان برای دانش‌آموزان پایه‌ی نخست

دبستان مارکار یزد پذیرای 10 دانش‌آموز پایه‌ی نخست در سال تحصیلی 98-1397 است

دبستان مارکار یزد پذیرای 10 دانش‌آموز پایه‌ی نخست در سال تحصیلی 98-1397 است

 سال‌ بالایی‌ها به پیشواز دانش‌آموزان پایه‌ی نخست در جشن شکوفه‌ها آمدند

 سال‌ بالایی‌ها به پیشواز دانش‌آموزان پایه‌ی نخست در جشن شکوفه‌ها آمدند

جشن شکوفه‌ها روز گشایش درهای پایه‌ی نخست

 گشایش کلاس درس از سوی مینا خاوریان، مدیر دبستان مارکار

خانواده‌ها‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی نخست فرزندان را همراهی کردند

خانواده‌ها‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی نخست فرزندان را همراهی کردند

سخنرانی مینا خاوریان مدیر دبستان مارکار

دانش‌آموزان در جشن شکوفه‌ها با یک‌دیگر آشنا شدند .

دانش‌آموزان در جشن شکوفه‌ها با یک‌دیگر آشنا شدند

در جشن شکوفه‌ها دانش‌آموزان با فضای دبستان آشنا شدند

آشنایی دانش‌آموزان با اتاق مدیر دبستان مارکار یزد

آشنایی دانش‌آموزان با اتاق مدیر دبستان مارکار یزد

آشنایی دانش‌آموزان با اتاق آموزگاران دبستان مارکار یزد

آشنایی دانش‌آموزان با اتاق آموزگاران دبستان مارکار یزد

آموزگار پایه‌ی نخست دبستان مارکار از برنامه‌ی سال تحصیلی گفت

آموزگار پایه‌ی نخست دبستان مارکار از برنامه‌ی سال تحصیلی گفت

فرتور از فیروزه منوچهری است.

1986


تاریخ پست:1397/6/31 11:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1307

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics